Culturama VZW

 Lezingen en cursussen
 Stadswandelingen te Brussel
 Museabezoeken

Hoe kan U ons contacteren

    

De vzw werd opgericht in 1991 door Machteld de Schrijver. © Culturama

Contactgegevens

Adres: Baron de Vironlaan 140, B- 1700 Dilbeek

Tel.: +32 (2) 569 27 74

Gsm: +32 (475) 77 28 83

Email: info@culturamavzw.be

 

LINKS: Copyright Bart Dewaele - RECHTS: Logo Erfgoedjaar Vlaanderen 2018

CULTURAMA opent vensters en deuren op Kunst en Cultuur

De vzw Culturama werd opgericht in 1991 door Machteld de Schrijver. Er werd geopteerd voor een vzw naar het voorbeeld van Volkshogescholen en andere organisaties die aan vormingswerk deden zoals Moritoen in Brugge, Vlied in Gent, Elckerlyck en de Lodewijk de Raetstichting.

De vzw ontplooide zich enerzijds op het vlak van kunstzinnige vorming in de breedste zin van het woord (kunst-, opera- en muziekgeschiedenis) en wilde anderzijds het patrimonium en bezienswaardigheden in ons land, natuur- en stedenschoon en buitenlandse musea en kunststeden beter bekend maken.

Er werd geopteerd voor het organiseren van cursussen en lezingen, tentoonstellings- en musea bezoeken, organiseren van kunstreizen, het adviseren en het opzetten van tentoonstellingen... en voor een breed publiek (jongeren, volwassenen, leerkrachten, trefcentra, clubs, bibliotheken, cultuurrraden, verenigingen , scholen, vriendenkringen...)

De statuten verschenen twee maal in het Staatsblad, eerst na de stichting in 1991 en vervolgens na de nieuwe wetgeving i.v.m. vormingswerk in 1997.

Er werden cursussen en ca. 100 specifieke lezingendossiers gemaakt.

Sinds 1997 is de vzw enkel nog actief op het vlak van het begeleiden van groepen doorheen musea en Brusselse wijken, deelgemeenten of de stad en het begeleiden in actuele tentoonstellingen.

We hebben het logo van het Europese jaar van het erfgoed gewonnen op basis van de volgende doelstellingen die we proberen te bereiken:

- Het stimuleren van de culturele diversiteit en interculturele dialoog;

- Een mensgerichte, inclusieve, toekomstgerichte, geïntegreerde, duurzame en sectoroverschrijdende aanpak van erfgoed;

- De toegankelijkheid van erfgoed. Regionale en lokale ontwikkeling en duurzaam toerisme;

- Onderwijs en levenslang leren. Onderzoek en het verspreiden van onderzoekresultaten rond erfgoed;

- Het bereiken van een breed publiek, van cultureel erfgoedprofessionelen, jongeren, senioren en personen met fysieke beperkingen.

 

De vzw werkt op aanvraag en komt ook ter plaatse lezingen en cursussen geven bij de socio-culturele vereniging of het cultuurcentrum of het CVO of de school. Voor de begeleide wandelingen wensen we een beperking van maximum 15 tot 20 personen per gids afhankelijk van de locatie of de doelgroep.

 

Andere gegevens Culturama

Ondernemingsnummer : 444.001.266

Bankrekeningnummer : BE56 0682 1579 2388 (Belfius)

Opzoekingswerk in archieven ter voorbereiding van nieuw themawandelingen. Opzoekingen in het AMVB, Arduinkaai, Brussel © AMVB Brussel - Fotografe K. de Blauwe

Vele thematische wandelingen en lezingen worden aangeboden na grondig opzoekingswerk. Vaak zijn we uren bezig in allerhande archieven. En natuurlijk worden er ook vele gespecialiseerde boeken in bibliotheken geraadpleegd of uitgeleend en thuis grondig doorlezen.

Opzoekingswerk Machteld. © Walter de Decker

Sinds de oprichting werd steeds deelgenomen aan vak- en sprekersbeurzen (van o.a. Markant, het onderwijs...) en aan belangrijke en jaarlijks weerkerende evenementen zoals de Open Monumentendagen, de viering van 11 juli en de Erfgoeddag.

Opening seniorenbeurs Dilbeek 2012 © Seniorenraad Dilbeek

Culturama © Foto Luc Bohez

Deelname aan de tweede erfgoedbeurs georganiseerd door de Erfgoedcel van Pajottenland en Zennevallei georganiseerd in het Cultureel centrum het Koetshuis van Roosdaal.

Culturama © 

Er was een zeer grote opkomst van geïnteresseerden, leden van heemkundige verenigingen, van politici en ambtenaren.

Culturama © 

Af en toe werken we mee aan ‘de week van de smaak’ en ‘de week van het openbaar vervoer’ of het Passaporta festival. Alle wandelingen zijn het resultaat van urenlang opzoekingswerk in bibliotheken en archieven.

Expo Koenraad Tinel - Bijscholing © Culturama - Foto Walter de Decker

Het gidsen bij Culturama

Overzichtstabel

Al 25 jaar actief

Gidsen voor iedereen

Lezingen voor iedereen

Workshops voor iedereen

Onze doelgroepen

Enkele van onze gidsen

Enkele van onze medewerkers

Evaluaties van rondleidingen

Dag van de Dilbekenaar 2016

Culturamagidsen die deelnemen aan quizen

Culturama in de media

Overzichtstabel

Het Oudste Brussel

 

 

<terug naar boven>

 

~*~*~*~

CULTURAMA 25 JAAR

Feestlocatie © Culturama/Foto Jos Rollies

De cultuurraad vierde - naar jaarlijkse gewoonte - de Vlaamse feestdag op maandagavond 11 juli 2016 met een feestelijk programma. De avond werd muzikaal opgeluisterd door 'Crescendo'.

Muziekgezelschap CRESCENDO © Culturama/Foto Jos Rollies

Deze keer had het feest plaats op het binnenplein van de Kasteelhoeve.

Naar jaarlijkse gewoonte werd de winnaar van de cultuurprijs 2016 bekend gemaakt en jubilerende verenigingen gelauwerd en in de bloemetjes gezet.

Ruikerdraagster © Culturama/Foto Jos Rollies

Culturama werd daarbij niet vergeten.

Machteld de Schrijver neemt de bloemen in ontvangst © Culturama/Foto Jos Rollies

Het welkomstwoord werd gedaan door André van Overberghe (Cultuurraad Dilbeek).

André van Overberghe - Cultuurraad Dilbeek © Culturama/Foto Jos Rollies

Nadien volgde er een speech door de burgemeester van Dilbeek

Laudatiospeech Willy Segers, burgemeester van Dilbeek © Culturama/Foto Jos Rollies

en werden de bloemenruikers aan de gelauwerden overhandigd.

 

 

<terug naar boven>

 

~*~*~*~

 

GIDSEN VOOR IEDEREEN

Sinds 1991 hebben allerlei ziekenfondsen, verenigingen, wandel- en leesclubs, socioculturele instellingen zoals Markant, CRM, Pasar en Neos… aan onze activiteiten deelgenomen.

1. GIDSEN buiten Brussel o.a. in Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Pede, Neigembos en Liedekerkebos.

We begeleiden groepen niet alleen in het hele Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, maar ook doorheen het Bruegelopenluchtmuseum en doorheen het centrum van Dilbeek, in het centrum van en doorheen de rozentuin van Sint-Pieters-Leeuw, in het Neigem- en Liedekerkebos, in het stiltegebied op grondgebied van Vollezele en Denderwindeke, en doorheen Gooik, Galmaarden, Roosdaal en Denderwindeke.

Bezoek aan het Bruegel-Openluchtmuseum Dilbeek met Machteld DE SCHRIJVER © Culturama

Neigemboswandeling © Culturama

Pedebeekwandeling © Culturama

Rozentuin Coloma wandeling © Culturama - Foto Tobias Vyncke

Natuurwandeling van de Toffe Club, personen met een mentale beperking. Organisator Simone Troosters © Foto Annick Sieben

Wandeling in Denderwindeke - 15 mei 2016 © Foto Jean Quinart

 

2. GIDSEN in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vijfhoek.

Metrostation Montgomery © Foto familie Glorie-de Nijs

Vrouwenwandeling in Brussel, bij de start aan het Centraal Station © Foto Jacqueline Timmerman

 

Prospectie, voorbereiding van de begeleide wandelingen op vraag van de dienst Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, begeleidingen tijdens het weekend van de Open Monumentendagen (derde weekend van september 2017) © Foto Carmen Joye

 

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

 

LEZINGEN VOOR IEDEREEN

Lezing Machteld DE SCHRIJVER © Foto Yves Debaets

Uitnodiging residentie Koning Albert I in Itterbeek © Culturama

Lezing ivm Groene Gordel © Pieter Heremans, docent cursus fotografie, Coovi

Lezing ivm Week van de Smaak © Antoine TAS

 

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

WORKSHOPS VOOR IEDEREEN

Impressie van een workshop georganiseerd in 2009 in Dilbeek

Naar aanleiding van "Vlaanderen Feest" hebben wij in 2009 een workshop georganiseerd in de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede.

De aanwezigen hebben in het eerste gedeelte van de namiddag eerst allerlei groententaarten en slaatjes klaargemaakt onder de deskundige begeleiding van één van onze oudste bestuursleden, Francine Nuyttens.

Dank zij de hulp van de aanwezige molenaars konden de taarten in de oven van de watermolen, in de boomgaard, gebakken worden.

Francine geholpen door molenaar Robert © Jacqueline Timmerman

Bakoven © Jacqueline Timmerman

Om verschillende redenen worden er geen workshops meer georganiseerd. Enkel lezingen zijn nog mogelijk. Raadpleeg de rubriek "Lezingen".

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

 

ONZE DOELGROEPEN

Volwassenen, mensen met een beperking, scholieren, studenten van Humaniora's, studenten Duits van taalopleidingen en volwassen cursisten van CVO’s, ...

Kinderatelier in het Brussels museum voor Kunst en Kant © Walter De Decker

Kinderatelier in het Brussels museum voor Kunst en Kant © Walter De Decker

Studenten 3de jaar humane wetenschappen © St-Ursula-Instituut Onze-Lieve Vrouw Waver

Een begeleide Brusseldag met het neutraal vlaams Ziekenfonds

Foto van de groep bij het Egmondpaleis te Brussel © Culturama

Een Pasarexcursie.

Pasarexcursie doorheen de Europawijk © Luc Wierne en Kristien de Clercq

Op stap met een groep senioren uit Limburg.

Groep van 60 Limburgse senioren - Groepsfoto aan de Sint-Katelijnekerk - Mei 2016 © Stan Bresseleers

Bezoek aan het van Buurenmusuem, Ukkel-Koperen Passer, Turnhout-maart 2020 © Tony Vantittelboom

Studenten CVO, Konversationskurs niveau 7. Aanvraag door docente Ingrid Kremer. Bezoek aan tentoonstelling ‘avant-garde’, Bozar Brussel, oktober 2016 © 

Begeleiding van een Leuvense oudstudentenclub, ‘Moeder Tiense’, economisten, tijdens het lange weekend van 25 en 26 mei 2017. Deze groep verkende de Marollen en het oude centrum van Brussel tussen hun hotel, het Begijnhof, de St Gorikshallen en de kathedraal... © Culturama

 

 

<terug naar boven>

 

 

~*~*~*~

ENKELE VAN ONZE GIDSEN

Machteld DE SCHRIJVER © Foto Maurits Beddegenoodts

Walter DE DECKER © Foto Maurits Beddegenoodts

 

LINKS: Lieve DEPRIL © Foto Antoine Tas =*= RECHTS: Gina VAN GOETHEM © Culturama

 ">

Links: Mark UYTTENHOVE © Culturama   Rechts: Annie DEPEET © Culturama

 ">

Roger VAN BUYNDER © Culturama    Peter VAN GRUNDERBEEK © Culturama

Hélène VERBEYST © Culturama

 

Links: André DEHANDSCHUTTER © Culturama/Hélène Vandenberghe-Verbeyst   Rechts: Myriam RENSON © Culturama - Foto Robert Paridaens, Papyrazzy

  

Links: Marie FOURIAU © Culturama    Rechts: Annemie WILLEMSEN © Culturama

 

Links: Luc DE MUNCK © Foto Willy Coomans" --- Rechts: Martine MERTENS © Culturama

Carmen JOYE © Culturama

Elyane DEKEYSER © Foto Guido Craps, reisleider VTB en verantwoordelijke van VTB Kultuur Kortenberg

 

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

ENKELE VAN ONZE MEDEWERKERS

Jacqueline TIMMERMAN © Culturama

Antoine TAS © Culturama

 

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

Evaluaties van rondleidingen

Promenade Uccle, plus verte que vous ne le pensez

J'ai passé une excellente visite avec votre guide Mme Myriam Renson à Uccle. Merci, sincères salutations.

Christiane PORTAEL

 

Erfgoeddag van 22 april 2018 en wandeling "vrouwenerfgoed"

Nogmaals dank voor de interessante begeleide wandeling van zondagmorgen.

Micheline VANDENBULCKE.

 

Ik vond de wandeling rond vrouwenerfgoed supertof.

Germaine B uit St-Pieters-Woluwe.

 

Balade fontaines du 17 et 18 mars 2018

Bonjour, je tenais encore à vous remercier pour cette belle promenade. En attente de beaucoup d'autres. Cordialement.

Sylviane DE BOEVER

 

Basiliek van Koekelberg - 10 maart 2018

Nog eens bedankt voor de prachtige rondleiding in de basiliek van Koekelber , voor VTB Cultuur, vorige zaterdag 10 maart 2018.

Het was mooi én leerrijk.

John De Wit

 

Lezing in het Civa te Elsene op woensdagavond 08/11/2017 18u00

Thema: de artistieke familie Courtens: vader en schilder Franz Courtens en de artistieke 3 zonen: schilder Herman Courtens, beeldhouwer Alfred Courtens en architect Antoine Courtens.

Het was een heel leerrijke lezing in het Civa !

Tot binnenkort hopelijk op een andere lezing !

Groetjes, Kris Clerckx.

 

Europalia "Power & Other Things" - 27 december 2017

Evaluatie Jacques de Kegel, lid van de groep van mevrouw Danielle De Kegel in verband met een rondleiding op de 2de expo van Europalia Indonesië in Bozar:

"Wij hebben genoten van je toelichting gisteren, 27 december 2017, tijdens ons bezoek aan dd Europalia tentoonstelling 'Power & Other Things'.

Ik in het biezonder. Reden: indertijd zaten er een paar studenten geneeskunde uit Indonesië bij ons op kot in Leuven. Vandaar mijn interesse voor Indonesië."

 

Rondleidingen op 4 en 5 februari 2017:

Goedemorgen,

Wij hebben een superfijn én leerrijk weekend in Brussel gehad op 4 en 5 februari 2017! De gidsen Hélène en Martine zijn gepassioneerde Brussel-gidsen en ik kan je garanderen dat ze ons ook die liefde voor Brussel hebben doorgegeven!

We hebben zoveel dingen, prachtige dingen gezien die we al tientallen keren voorbij liepen zonder ze te zien. Dat wordt vanaf nu anders!

Bovendien hebben we de beide dames al beloofd om zowel het chocolademuseum als het stripmuseum te gaan verkennen! We doen dit misschien al snel, in de krokusvakantie, met de kleinkinderen!

Heel erg bedankt aan Culturama en zeker tot een volgende gelegenheid!

Getekend: Martin VAN HOOFF

 

Expositie Picasso in Bozar op 29 januari 2017:

Super interessante expositie bezocht over Picasso in Bozar met Machteld de Schrijver op 29 januari 2017! Een aanrader!

Louise VLEMINCKX, staadsgidse Antwerpen

 

Museum Broodhuis op 9 september 2016:

Het was een fijn bezoek aan het stedelijk museum het Broodhuis op 9 september 2016 en de gids wist heel enthousiast te vertellen. Onze gasten hebben er echt van genoten. De wandeling buiten hebben we wel ietsje korter gemaakt want het was toch wel koud, maar dat deed aan het geheel niets af.

We weten nu zeker Culturama te vinden als we nog eens een evenement voor ambtenaren van de Vlaamse Overheid in Brussel organiseren.

Viendelijke groeten, N.DE MOOR

 

 

 

<terug naar boven>

 

 

~*~*~*~

Dag van de Dilbekenaar 2016

Dag van de Dilbekenaar.

24 september 2016

dagvandedilbekenaar@dilbeek.be

In 2013 hield het gemeentebestuur van Dilbeek voor het eerst de ‘Dag van de Dilbekenaar’ waar we zowat 2.000 bezoekers konden verwelkomen. De volgende edities werden ook een schot in de roos. De vierde Dag van de Dilbekenaar wordt opnieuw een groots volksfeest als afsluiter van de bruisende Dilbeekse cultuurzomer waar iets te beleven valt voor elke leeftijd…

Stand van Culturama © 

Bovenop verschillende workshops en andere activiteiten zullen meer dan 40 verenigingen dit jaar een stand bemannen.

Het overkoepelende thema is: “Dit is Dilbeeks!”. Verenigingen en organisaties die Dilbeekse producten aanbieden worden in de kijker gezet.

Anders dan de voorgaande jaren zal er nu ’s middags vanaf 11.30 uur een picknick georganiseerd worden aan de ingang van Westrand.

Vanaf 13 uur tot 18.30 uur zijn de standen in de de Heetveldelaan en de Levoldlaan rond het Patattenveld bemand.

Alle verkeer wordt weggehouden vanaf 12 uur.

De Kamerijklaan wordt in de voormiddag afgesloten ter hoogte van het rondpunt voor de Westrand. Vanuit de Kloosterstraat blijft de parking van de Westrand wel bereikbaar en vanuit de d’Arconatistraat kan de Kamerijklaan naast het Sint-Alenapark bereikt worden.

  

LINKS: Stand vereniging voor familiekunde. Onze stand viel op door de banner "where chocolate meets beer" van Valentino ~~ RECHTS: Reclame van Valentino © 

Vzw Culturama is hierbij voor de eerste keer aanwezig en heeft de focus gericht op ‘foodpairing’. Al jaren geven we lezingen over het samengaan van bier met chocolade en begeleiden we chocoladewandelingen. We werken samen met Valentino uit Dilbeek, laten een power point bekijken en laten zowel pralines als het nieuwe bier ‘’ Where beer meets Chocolate" proeven.

Er worden ook pralineballotins en bier verkocht.

WELKOM in de gedeelde stand met de Vereniging van Familiekunde!

 

 

<terug naar boven>

 

 

~*~*~*~

Culturamagidsen die deelnemen aan quizen

8ste quiz over Brussel.

© Foto A. Tas

Georganiseerd door de oudstudentenvereniging TOEGICO.

Op vrijdagavond 10 maart had in het gemeenschapscentrum De Markten, in hartje Brussel, de 8ste quiz over Brussel plaats.

Onthaal © Foto A. Tas

Quizdocumenten © Foto A. Tas

Deze quiz wordt om de 2 jaar georganiseerd door de oudstudentenvereniging Toegico.

Opstelling van de micro's © Foto A. Tas

In het begin was de quiz bedoeld voor de afgestudeerde ‘gidsen’ die in het avondonderwijs te Anderlecht, op Coovi, het diploma van gids hadden behaald. Maar stilaan namen ook andere ploegen aan de Brussel quiz deel zoals docenten van de vroegere Erasmushogeschool, personeel van de Hoofdstedleijke Bibliotheek, inwoners en liefhebbers van Brussel.

Prijzentafel © Foto A. Tas

Prijzentafel © Foto A. Tas

Culturama vzw stuurde 2 ploegen. Onze ploegen waren niet de laureaat maar behoorden wel tot de eersten.

Zaalzicht © Foto A. Tas

Zaalzicht © Foto A. Tas

Onze ploegen ‘Quo vadis’ en ‘Chocotofs’ scoorden zeer goed en wisten quasi evenveel want er was slechts 1 puntje verschil.

Walter en Irmtraud aan de bar © Foto A. Tas

Ploeg Quo Vadis © Foto A. Tas

Myriam als quizleidster © Foto A. Tas

De jurytafel - echtgenoot van Myriam en Machteld De Schrijver © Foto A. Tas

 

<terug naar boven>

 

~*~*~*~

HET OUDSTE BRUSSEL

Kapellekerk © Big City-Bruzz

Wat is het oudste gebouw of bouwwerk van Brussel, vroeg Alan uit Elsene zich af.

Big City vond het antwoord.

Zie videoreportages op volgende links:

www.bruzz.be/nl/video/jouw-vraag-wat-het-oudste-gebouw-bouwwerk-van-brussel

en

https://www.youtube.com/watch?v=JcNXl7jmn58&feature=em-upload_owner

 

tube.com/JcNXI7jmn58Als we restanten van bouwwerken meetellen, moeten we in Watermaal-Bosvoorde zijn. In een uitloper van het Zoniënwoud zijn overblijfselen gevonden van een nederzetting uit de Nieuwe Steentijd (rond het jaar 4.000 voor onze tijdrekening). “De versterkingen bestaan uit aarden wallen en brede grachten die vandaag nog altijd zichtbaar zijn tussen de bomen door,” vertelt Ann Degraeve, departementshoofd archeologie bij de Directie Monumenten en Landschappen. “De uitzonderlijke bewaringstoestand heeft er ook toe geleid dat deze nederzetting in 2002 als archeologische site werd beschermd door het Brussels Gewest. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich ook twee heuvels, vermoedelijk grafheuvels uit dezelfde periode.”

De volgende periode waaruit restanten gevonden zijn, is de Romeinse. Zo zijn er bijvoorbeeld sporen van een villa in het Laarbeekbos van Jette. “De site werd beschermd in 1995 en het oude grondplan is opnieuw zichtbaar gemaakt met moderne materialen,” aldus nog Degraeve.

Als we kijken naar gebouwen die vandaag nog rechtstaan, dan komen we terecht bij de middeleeuwse kerken in de binnenstad. Die zijn door de eeuwen heen vaak ver- en herbouwd, maar hebben in enkele gevallen nog elementen die dateren uit hun beginjaren. De oudste delen zijn waarschijnlijk te vinden in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. “De crypte onder het koor van de kathedraal dateert vermoedelijk uit de jaren 1080-1100, dus het einde van de elfde eeuw,” zegt historicus Paul De Ridder. “Het is een bouwwerk in romaanse stijl waarvan de buitenmuren en de zuilen nog rechtstaan, maar het plafond is weggenomen voor de bouw van de gotische kerk die we nu kennen. De bouw daarvan begon in 1225 en duurde tot 1500. De crypte werd pas herontdekt bij de restauratie in de jaren 1980-90.”

De restanten van de eerste stadsomwalling, zoals de Zwarte Toren aan Sint-Katelijne en de Anneessenstoren op de Keizerslaan gaan terug tot de dertiende eeuw. Het stadhuis werd gebouwd in de eerste helft van de vijftiende eeuw, maar werd net als veel andere gebouwen op en rond de Grote Markt zwaar beschadigd door een Frans bombardement in 1695. Daarna werd het heropgebouwd.

De oudste woonhuizen in Brussel dateren al uit de zestiende eeuw, zoals het Erasmushuis in Anderlecht. “Anders dan bijvoorbeeld in Gent, waar op de Graslei nog een romaans huis staat in Doornikse steen,” zegt De Ridder. “In Brussel hebben ongetwijfeld ook dergelijke huizen gestaan, maar ze zijn verdwenen.”

In een dichtbebouwde stad is het natuurlijk niet uit te sluiten dat er vroeg of laat nog resten van oudere huizen opduiken in kelders en dergelijke. In het verleden zijn er echter al tal van archeologische kansen gemist. “Bij de bouw van de Noord-Zuidverbinding is men dwars door het hart van middeleeuws Brussel getrokken, maar men heeft zogezegd geen enkele restant gevonden,” aldus De Ridder. “Dat is onmogelijk. De realiteit is dat men dat verzwegen heeft en met de bulldozer vernield heeft. Een schande!”

 

 

<terug naar boven>

 

~*~*~*~