Culturama VZW

 Lezingen en cursussen
 Stadswandelingen te Brussel
 Museabezoeken

Dierenwandeling, in samenwerking met het schepenkabinet van de Schepen van Dierenwelzijn, Zoubida Jellab en de kinderboerderij van het Maximiliaanpark


Brussel is een stad met vele facetten. Iedereen kent de toeristische trekpleisters,. Daarnaast zijn er echter vele verrassende dingen te ontdekken. Vele inwoners hebben huisdieren. Maar wist u dat deze trouwe vrienden ook vereeuwigd werden in beelden, standbeelden, fonteinen en muurschilderingen? En dat er in de oude binnenstad straten en stegen namen naar dieren zijn genoemd? Naar aanleiding van de jaarlijkse ‘ Internationale dag van het dier ‘ is er veel te ontdekken op zaterdag 2 oktober.

 

In het park zijn er vanaf 9.30 u tal van activiteiten gepland: animaties van de Kinderboerderij, fototentoonstelling, workshops, demonstratie van de politiehonden van de politieafdeling van Elsene, hondentoiletage, hondenwandeling etc. Er zijn ook verschillende dierenwelzijnsorganisaties uitgenodigd, die een stand zullen hebben. De dag wordt feestelijk geopend door Schepen Zoubida Jellab te 13.30 uur.

 

Franstalige wandeling met Culturama, vanaf 14.30u -Ferme pédagogique Parc Macimilien, Quai du Batelage 2 1000 Bruxelles

Nederlandstalige wandeling met Culturama, vanaf 14.450u

Start: Maximiliaanpark, pedagogische Kinderboerderij Brussel- Schipperijkaai 2 1000 Brussel

De wandeling zal ca. 2,5 u duren en eindigt in de buurt van de Grote Markt.

 

link naar Facebook-event van de stad Brussel-: https://www.facebook.com/events/126181316340611/

 

 

 

<terug naar boven>

 

~*~*~*~

NIEUW AANBOD

WANDELINGEN / BALADES

Cherchez la femme

Fonteinenwandeling, n.a.v. de Brusselse waterdagen

EXPOBEZOEKEN

The Grand Place To Be

LEZINGEN

Erfgoeddag 2021, digitale lezing

EVENTS

Fonteinenwandeling, n.a.v. de Brusselse waterdagen

BEURZEN

~*~*~*~

Roger Raveel

Expo in Bozar

Verschoven, expo te bezoeken tussen 18.03 en 21.07.2021

Roger Raveel werd geboren in Machelen, op 15 juli 1921 en is op hoge leeftijd aan een longontsteking overleden, in Deinze, op 30 januari 2013. Hij zou in 2021 100 jaar oud geworden zijn. Bozar organiseert deze expo in samenwerking met de weduwe en het museum van Machelen-aan-de-Leie.

Eerst was Raveel een Vlaams postexpressionistisch kunstschilder. In de jaren 60 ontpopte hij zich tot gangmaker van een nieuwe plastische taal, van de nieuwe figuratie of de 'nieuwe visie', samen met Raoul De Keyser, Etienne Elias en de Nederlander Reinier Lucassen. Sommigen aanzien zijn stijl als verwant aan de popart. Raveel toont ons wat waarnemen is. Dit verklaart ook voor een deel waarom de onderwerpen van Raveel zo simpel zijn.

Raveels stijl is tijdloos en wordt gekenmerkt door de mengeling van abstract en figuratief schilderen. De begrenzingen van het tweedimensionale schilderij heeft hij altijd als een beperking ervaren. Nooit is hij verhuisd uit zijn geboorteplaats Machelen. Door op een en dezelfde plek te wonen heeft hij dieper leren kijken. En kijken daar gaat het om in zijn werk.

De voedingsbodem van Raveels kunst is zijn onmiddellijke omgeving, wat niet betekent dat Raveel lokaal gebonden zou zijn. De dingen om hem heen krijgen in zijn schilderijen, tekeningen, objecten en installaties een universele betekenis: de man, de vrouw, de planten, de fietskar, de reclame, de technologie worden in tijd en ruimte gezien ‘Voor mij moest het ding zelf, dus niet enkel wat er op afgebeeld staat, in relatie tot tijd en ruimte staan. Ik probeerde de zuivere zintuiglijkheid in de kunst binnen te brengen’ Zijn vriend Roland jooris omschreef het als volgt: ‘ Het betreft een radicaal, totaal kijken. Raveel mag dan de schilder van de concrete observatie zijn, hij wou dat zijn werk ook de complexiteit van het leven weergaf. Daarom zorgde hij ook voor een zweem van mysterie, onder andere door dat witte vierkant."

Raveel werkte niet alleen als schilder, maar ook als keramist en graficus. In 1984 verschenen bijvoorbeeld 33 prenten van zijn Genesis , vergezeld van de 33 erbij passende gedichten van Hugo Claus. Ook maakte hij talrijke keramieken.

In 1995 werd Raveel in de adelstand verheven als ridder. Sinds 1999 heeft hij zijn eigen museum in zijn geboortedorp Machelen-aan-de-Leie, gebouwd naar een ontwerp van architect Stéphane Beel.

Gwy Mandelinck omschreef Raveel als volgt, bij de viering van zijn 80ste verjaardag: ‘"Raveel blijft voor mij de tijdloze landmeter van de werkelijkheid, cfr het gedicht van Rutger Kopland."

 

Machteld de Schrijver van vzw Culturama kan vraagd worden als gidse.

<terug naar boven>

~*~*~*~

"The Grand Place to be"

Tentoonstelling in het Brusselse Broodhuis, Grote Markt tot 29/12/2019

De Cel Historisch Erfgoed van de stad Brussel en het Broodhuis hebben naar aanleiding van de inschrijving van de Brusselse Grote Markt op de werelderfgoedlijst van de Unesco (in 1998) een tentoonstelling uitgewerkt over de mooiste parel van Brusselse barokarchitectuur.

Rondleiding voor VTB Kultuur Brussel Oost ©  J.j. Verbelen en VTB Kultuur Brussel Oost

Logischerwijze is deze expositie ook te bezoeken in het Broodhuis aan de Grote Markt. Dankzij burgemeester Karel Buls werd de vroegere broodhalle in 1887 door de stad aangekocht, herbouwd en deels als museum ingericht.

De tentoonstelling is ondergebracht op de 2de verdieping en ingedeeld in verschillende onderdelen.

Blikvanger is het oude, méér dan 5 meter hoge en verguld koperen beeld van de aartsengel Sint-Michiel, dat de duivel verslaat. Het 400 kilo zware beeld was een windwijzer en heeft ca 500 jaar lang, tot 1993, boven op het Brusselse stadhuis gestaan. Het werd in documenten beschreven als het werk van Maarten van Rode en in juli 1455, bij de voltooiing van het stadhuis, boven op de spits van de stadhuistoren geplaatst. Het beeld werd een paar keer naar beneden gebracht, voor restauratie. De laatste keer was dit in 1993. Toen werd het beeld ook naar de Fonderie de Coubertin gevoerd, voor restauratie en om er een identieke kopie van te maken. In 1996 werden zowel de nieuwe Sint-Michiel als het originele gerestaureerde beeld naar Brussel teruggebracht. Het oude beeld kreeg een veilig onderkomen in een ruimte van de stadhuistoren, waar het helaas slechts af en toe kon bekeken worden.

 

LINKS: Sint Michielsbeeld © Stedelijke musea Brussel - fotograaf Vincent Everart vroeger gefotografeerd in de stadhuistoren =*= RECHTS: Tentoonstellingsaffiche uit 1910 © Stedelijke musea Brussel

Vanaf 1996 stond een nieuwe en 2de Sint-Michiel te pronken op de stadhuistoren. De originele Sint-Michiel is nu terecht een blijvend onderdeel geworden van de collectie van het Broodhuis. Het is immers één van de zeldzame, oude windwijzers die in Europa bewaard gebleven zijn en dus ook belangrijk erfgoed.

Schilderijen, tekeningen, kaarten, nog nooit getoonde archeologische voorwerpen en foto’s belichten verder de complexe en lange geschiedenis van de Grote Markt. Pas vanaf de 13de eeuw kwam het plein stilaan tot ontwikkeling en kreeg het een bestrating en een rechthoekige vorm. Oorspronkelijk waren er her en der ‘stenen’ en stonden aan 1 zijkant 3 hertooglijke hallen waarvan enkel de broodhalle of het latere Broodhuis de tand des tijds heeft overleefd.

In de 15de eeuw werd ook aan 1 zijkant het stadhuis gebouwd. De houten naburige vakwerkhuizen (dus ook privé woningen) en gildehuizen werden op wens van de stad beetje bij beetje vervangen door bakstenen en natuurstenen constructies met opmerkelijke trap-of topgevels en na het verschrikkelijke Franse bombardement, bevolen door Lodewijk XIV (in augustus 1695) opnieuw heropgebouwd.

Schilderij bombardement Grote Markt in 1695 - Anoniem werk © Stededliijk Museum Broodhuis Brussel

Op amper 12 jaar tijd was de Grote Markt als een feniks verrezen en werd dit beroemde plein, dank zij de strikte verordeningen één der mooiste, harmonische stadspleinen van Europa.

Oude aartsengel St-Michiel © Culturama

Niemand minder dan Victor Hugo noemde het plein het mooiste van de wereld. Logisch dat de Grote Markt gepromoot werd naar aanleiding van de wereldtentoonstellingen.

Na onze onafhankelijkheid zijn vanaf ca 1850 tot 2016 vele minutieuze en ambitieuze restauraties gestart. De stad komt sindsdien ook tussen in de kosten voor restauratie, dankzij erfdienstbaarheden, te danken aan Karel Buls.

Het laatste onderdeel van de expo belicht uitvoerig dit gegeven. De nieuwsgierige bezoeker kan, mits een extra toegangskaartje van 2 euro, dank zij een virtuele reality, ontwikkeld door de firma Eternitease, de Grote Markt in 3D bekijken vóór het vernietigende bombardement.

Begeleidingen aan deze expo zijn bij Culturama het hele jaar 2019 mogelijk.

 

Steller: Machteld de Schrijver

<terug naar boven>

~*~*~*~