Culturama VZW

 Lezingen en cursussen
 Stadswandelingen te Brussel
 Museabezoeken

Erfgoeddag 2021, digitale lezing

Erfgoeddag 2021- verschoven activiteit van 2020

Activiteit voor Brussel- Nieuw voorstel: digitale lezing, op zaterdagavond 24 april 2021, vanaf 20.30u

De Erfgoeddag heeft elk jaar plaats en handelt over roerend erfgoed: gebruiken, gewoonten, tradities, uitdrukkingen, folklore... Deze dag mag niet verward worden met de Open Monumentendag

De Erfgoeddag van 2020 zou uitzonderlijkerwijze een feestweekend worden en gedurende 2 dagen plaats vinden. . In 2020 kon de Erfgoeddag NIET plaats hebben, wegens Covid- 19; er werd in overleg met Faro beslist om ALLES te verplaatsen naar 2021.

Dit jaar, 2021, heeft het uitzonderlijke erfgoedweekend plaats op 24 en 25 april 2021.

Culturama had in 2020 in samenwerking met de Davidsfondskringen van Ukkel en Vorst en heemkundige kring De Swaene een begeleid bezoek gepland aan de Sint-Denijskerk van Vorst, waar de heilige Alena van Vorst of van Dilbeek begraven werd. Wegens de strenge regelgeving liet de kerkfabriek weten dat een bezoek aan de Sint-Denijskerk met een groep NIET MOGELIJK was. Daarom heeft Culturama een digitale lezing als andere oplossing voorgesteld.

Machteld de Schrijver van vzw Culturama heeft in het verleden al over Alena gesproken. Een eerste opdracht kwam van de gemeente Dilbeek in 2009- een Sint-Alenajaar- waarbij geïnteresseerden in de Sint-Denijskerk werden rondgeleid. In 2018 heeft ze i.s;m. de reeds vermelde lokale Davidsfondskringen een rondleiding gegeven tijdens de ‘nacht van de geschiedenis’, in de reeds vermelde kerk.

Waarom Alena? In Dilbeek woonde de heidense koning Bevold. Hij moest niets weten van het christendom. Op een dag ging hij jagen en ontmoette hij een vrome kluizenaar. Hij vertelde hierover aan zijn vrouw Hildegart en dochter Alena en waarschuwde hen voor het christelijk geloof. Op Alena hadden de waarschuwingen echter een averechts effect. Elke nacht trok ze door de donkere, gevaarlijke bossen richting Vorst, om bij de kluizenaar de christelijke vieringen bij te wonen. Eén van de wachters ontdekte haar nachtelijke uitstapjes. Hij lichtte koning Bevold in, die beval zijn dochter gevangen te nemen. Zo gezegd zo gedaan. De wachters volgden Alena en probeerden haar in te rekenen. Alena verzette zich en greep zich aan een boom vast. De wachters trokken met al hun kracht, waardoor ze een arm afrukten. Alena bloedde dood. Een engel bracht haar arm naar de kluizenaar in Vorst, die haar lichaam ging zoeken. Alena werd gevonden en en begraven haar in de kapel van Vorst. Niet lang nadat ze begraven werd, gebeurden er bij haar graf allerlei wonderen. Doven hoorden weer en blinden, zoals Bevolds onderdaan Omundus zagen weer. Aangedaan door de gebeurtenissen lieten koning Bevold en zijn vrouw zich dopen en de Sint- Ambrosiuskerk bouwen.

Activiteit van Dilbeek, i.s;m. Culturama en verschillende vrijwilligers

Wandeling in het centrum van Dilbeek langsheen plaatsen gelinkt aan de legendes

Tussen 05/04 t.e.m. 25/04 (dus inclusief de paasvakantie)

Voor indiduele personen, gezinnen, bubbels op verschillende momenten mogelijk.

Kom meer te weten over Kludde met zijn keet, waarom de Dilbekenaren konijnenfretters genoemd worden of vrome meisjes, die heilig werden

Op de wandeling staan er kunstwerken, die gelinkt zijn aan één van de Dilbeekse legendes en weerbestendig zijn. Men hoort ook allerlei legendes vertellen. Gemaakt na een oproep van de gemeente (cultuurraad, jeugdbewgingen, scholen, schrijvers, individuen). De kunstwerken blijven er ook voor een langere periode staan.

De informatie van het traject zal zowel in een uitneembaar boekje (in het gemeenteblad ‘ Info Dilbeek’ bijgevoegd) als digitaal in een Erfgoedapp gegeven worden. Het boekje dient ter ondersteuning bij de wandeling.

In het boekje zijn opgenomen: (1) plan met parcours; (2) tekst legendes; (3) tekening. Eventueel met QR-codes

Er werden ook enkele nieuwe verhalen geschreven. Deze zijn geplaatst achter vitrines en ramen langsheen de route.

Info: gemeente Dilbeek

Team kennis, technologie, erfgoed en toerisme en allerlei medewerkers

www.dilbeek.be

<terug naar boven>

~*~*~*~


Wandeling nav de Erfgoeddag 2021, in Dilbeek

Erfgoedwandeling 2021, in de dorpskom van Dilbeek

Gezins- en kindvriendelijke erfgoeddagwandeling , volledig coronaproof, in verband met ‘Dilbeekse legenden en volksverhalen’.

Wandeling van maandag 5 tot en met zondag 25 april

De Erfgoedactiviteit van 2020, met het opgelegde thema ‘nacht’, kon wegens Covid-19 niet georganiseerd worden. De activiteit werd verschoven naar 2021. Samen met een groep vrijwilligers, creatievelingen en de verantwoordelijken van de dienst ‘vrije tijd en cultuur’ heeeft Culturama (Machteld en Walter) meegewerkt aan het herbedenken van een NIEUW programma, volledig coronaproof. Deze wandeling kan gedurende de HELE PAASVAKANTIE 2021 ondernomen worden, zowel overdag als ’s avonds.

Kom te weten waarom Dilbekenaren konijnenfretters worden genoemd of lach mee om de fratsen van Kleudden de kwelgeest. Via een kort wandelparcours van 2,2 km in het centrum van Dilbeek kom je in contact met zeven verhalen via woord en beeld.

Vertrekken doe je aan CC Westrand. De route is volledig bewegwijzerd. Ook via het erfgoeddagboekje (mee verzonden in ‘Info Dilbeek’ of te vinden in in de bibliotheek van Dilbeek) en de erfgoedapp kan je de route raadplegen.

Onderweg kom je heel wat luisterfragmenten tegen, die je kan beluisteren door een QR-code in te scannen of via de erfgoedapp. Heb je geen smartphone? Geen nood. In het erfgoeddagboekje vind je ook een samenvatting van de verhalen terug. Vergeet zeker ook niet te genieten van de kunstwerken langsheen het parcours!

 

copyright gemeente Dilbeek- team vrije tijd en cultuur