Culturama VZW

 Lezingen en cursussen
 Stadswandelingen te Brussel
 Museabezoeken

Vragen en antwoorden van de zoektocht doorheen het Bruegelopenluchtmusuem

VRAGEN VOLWASSENEN

Vraag 1: Op verschillende schilderijen (tijdens de hele zoektocht) staan kerken afgebeeld.

a) Op hoeveel schilderijen zijn kerken te herkennen? 8

b) Geef de namen van deze schilderijen.

- De Parabel der blinden

- De Bruidsstoet

- De terugkeer van de kudde

- De terugkeer van de jagers

- De hooioogst

- De korenoogst

- De boerendans

- Sombere dag

Vraag 2: Hoe signeerde hij zijn werken aanvankelijk?

Brueghel

Vraag 3: Tot welk jaar signeerde hij zijn werken op die wijze, dwz. zoals in antwoord op vraag 2?

Tot 1559

Vraag 4: Welke is deze schrijfwijze?

Breugel

Vraag 5: Geef de 2 plaatsen aan waar men hier die schrijfwijze tegenkomt.

- Gedenkplaat VTB op zitbank

- Straatnaambord

(3de mogelijkheid, ook aanvaard: Infobord wandeling langs de zijkant van het parkje)

Vraag 6: Hoe dikwijls kom je hier “Anna” tegen?

4 keer (2 x Sint-Anna-Pede, 1x Sint-Annastraat en 1x de Heilige Anna in ’t kapelletje)

Vraag 7: Noem 4 winterspelen (-sporten/-activiteiten) die hier op dit schilderij afgebeeld staan.

- schaatsen

- sleeën

- curling

- ijscolf (of: ijshockey)

Vraag 8: Waar, op het parcours ben je dit spel nog tegengekomen?

In de weide, achter het paneel “De terugkeer van de kudde” (Begin Plankenstraat)

Vraag 9: Wat lijkt er anatomisch vreemd op dit schilderij?

De voorste ‘papdrager’ lijkt 3 voeten te hebben.

Vraag 10: De vrouw met een krans op het hoofd is de bruid. Op welke reproductie zag je nog een bruid op een gelijkaardige wijze afgebeeld?

“De Bruidsstoet”

Vraag 11: Welk onderdeel van het bestek ontbreekt hier op de tafel?

Vork/ Lepel

Vraag 12: Welke twee vruchten kan je op dit schilderij herkennen?

Appelen en peren

Vraag 13: Welk object op dit schilderij doet je denken aan een bekend Vlaams volksverhaal (legende), en aan welk verhaal?

a) object: bierkruik in het midden, met 3 oren

b) legende: de pot van Olen (cfr. bezoek van Keizer Karel)

Vraag 14: Welke voormalige brouwerij was hier gevestigd, op nr. 55A?

Brouwerij “Het Draaiboomken” (Familie De Meuter)

Vraag 15: Geef de oude schrijfwijze, zoals we die hier op het kerkhof kunnen zien, van de maand

Maart. Meert

Vraag 16: Op wiens graf vinden we deze schrijfwijze?

Catherina De Greef (Familie Van Lierde)

Vraag 17: Welke pastoor van Itterbeek ligt hier begraven?

2 mogelijkheden: E.H. Karel De Deken – C. Peetermans

Vraag 18: In welk jaar werd de brouwerij opgericht?

1702

Vraag 19: Op welke leeftijd is Franz-Gerard Timmermans burgemeester van Itterbeek geworden?

Op 42 jaar

Vraag 20: Wie bouwde het woonhuis van de familie Timmermans?

S. Raemdonck

Fotovraag 1: 9 – 2 – 6 – 3 – 10 – 4 – 7 – 1 – 5 – 8

Fotovraag 2: Foto nr. 3 (uit «De Triomf van de Dood »)

Schiftingsvraag 1: 4 volledig juist ingevulde antwoordformulieren

Schiftingsvraag 2: 2 uur en 15 minuten

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VRAGEN KINDEREN

Kids-1: Hoeveel koeien (runderen?) tel je op dit schilderij? 16

Kids-2: Hoeveel honden volgen de jagers? 14

Kids-3: Kijk ‘ns goed naar het huis op de linkerkant van het schilderij. Aan welk sprookje doet dit huis je denken? Aan “Hans en Grietje”

Kids-4: Op de rechterkant van het schilderij, onderaan zijn verschillende manden met groenten en fruit te zien. Hoeveel manden worden er gedragen? 5

Kids-5: Hoeveel bierkruiken (of potten) zie je bij de gasten aan tafel? 7

Kids-6: Het kind dat links vooraan op de grond zit, heeft een veer op de muts. Van welk dier? Pauw

Kids-7: Met welk nummertje op het plan komt de schuur overeen? Nr. 8

Kids-8: Hoeveel kruisen zie je op de kerk? 7

Kids-9: Van welke 3 soorten fruit wordt hier bier gemaakt?

Kersen (of: krieken) – perziken - frambozen

Kids-10: Rechts beneden staat een vrouw met een kind bij een man. Wat heeft de man in zijn handen? Wafels

 

De Bruegelwandelzoektocht kende een groot succes: 148 deelnemingsboekjes werden verkocht en we ontvingen 75 antwoordformulieren. We hopen dat alle deelnemers er plezier aan beleefd hebben en feliciteren van harte de winnaars

 

~*~*~*~Bruegelwandelzoektocht in openluchtmuseum te Dilbeek.

Naar aanleiding van het Bruegeljaar 2019 hebben Culturama vzw en Toegico vzw een Wandelzoektocht uitgewerkt waar voor 2.000 euro prijzen aan verbonden zijn. Van 5 mei tot 1 oktober 2019 kan men in het Bruegelopenluchtmuseum op zoek gaan naar de oplossing van de vragen die worden bezorgd na inschrijving op bruegelzoektocht@toegico.be

De zoektocht begint aan het kerkje van Sint-Anna-Pede in Itterbeek (Dilbeek) gelegen in het beschermde dorpsgezicht van de Herdebeekstraat. Dit kerkje komt voor op het bekende doek van Pieter Bruegel :“Parabel der Blinden”. Via een wandelpad langs 12 reproducties van bekende werken van Pieter Bruegel over een afstand van 8 kilometer komt men via het Neerhof, de kinderboerderij van de Vlaamse Gemeenschaps Commissie van Brussel, en de dorpskerk van Itterbeek terug in Sint-Anna-Pede.

De vzw Culturama bestaat reeds sinds 1992 en is opgericht door Machteld de Schrijver. Culturama is gespecialiseerd in het begeleiden van groepen door Brussel en het Pajottenland. Toegico is de oud-studenten vereniging van COOVI te Anderlecht waar de Toeristische Gidsen voor Brussel worden opgeleid. Samen hebben ze nu speciaal voor het Bruegeljaar deze zoektocht uitgewerkt die een ganse zomer kan bezocht worden. Sint-Anna-Pede is te bereiken: met het openbaar vervoer (Bus 118 van de Lijn vanaf het Zuidstation te Brussel, met halte aan het kerkje.) Met de auto via de Ninoofsesteenweg (Uitrit 13 op de Ring rond Brussel, 5 km in de richting Ninove) Aan de lichten bij het Portugese Restaurant “Vila Douro”, naar links de Herdebeekstraat naar beneden.

Bruegelwandelzoektocht te Dilbeek: Van 5 mei tot 1 oktober 2019.

Inschrijven op bruegelzoektocht@toegico.be met vermelding van naam en adres. Deelname prijs 10 euro per deelnameformulier te storten op BE56 0682 1579 2388 van Culturama vzw, Baron de Vironlaan 140, 1700 Dilbeek. Afhaling in Standaard Boekhandel , Verheydenstraat 24, 1700 Dilbeek. Mits betaling van 12 Euro wordt de brochure opgestuurd naar het vermelde adres.

www.toegico.be
www.culturamavzw.be
www.bruegel2019.be

Reglement

Bruegelwandelzoektocht 2019 – Reglement

- Door deel te nemen aan deze zoektocht ga je akkoord met dit reglement.

- De zoektocht bestaat uit een reeks vragen die moeten beantwoord worden en uit 2 reeksen foto’s die moeten herkend worden. Opgelet: de foto’s werden genomen in de loop van de maand maart; hou dus rekening met bepaalde veranderde omstandigheden (zoals plantengroei of belichting…)

Voor de kinderen zijn er aparte vragen.

- De antwoorden op de vragen zijn meestal te vinden op aanduidingen ter plaatse, soms te raden zoals bvb. bij de meerkeuzevragen: waag hier een beredeneerde gok (onnodig hier dus te zoeken naar een aanwijzing in de omgeving!). Soms wordt er ook beroep gedaan op jullie algemene kennis en heel soms, om het een beetje pittig te maken, zit er een doordenkertje tussen ;-)

De schrijfwijze van namen, historische gebeurtenissen…e.d. moet correct zijn.

- De foto’s zijn te vinden tijdens het hele parcours. Kijk overal goed rond en dit in een straal van maximaal 30m. Je moet je nooit omdraaien om een foto te kunnen zien; ook zijn er geen foto’s te vinden in dwarsstraten.

- Voor het beantwoorden van de vragen moet je nergens binnen gaan; ook moet je geen privédomeinen betreden.

- Gelieve je te houden aan het verkeersreglement. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

- De antwoordformulieren moeten ons ten laatste op 4 oktober bereiken op volgend adres: Culturama vzw, Baron de Vironlaan 140 te 1700 – Dilbeek.

- Als je je antwoorden definitief hebt doorgestuurd, kan je deze niet meer wijzigen. De antwoord-gegevens kunnen na afloop van de zoektocht niet worden teruggevraagd door de deelnemers.

- De deelnemers worden gerangschikt volgens hun punten op de hoofdvragen. In geval van ex aequo’s, worden de deelnemers met hetzelfde puntenaantal gerangschikt op basis van de eerste schiftingsvraag. Als er dan nog ex aequo’s zijn, beslist de tweede schiftingsvraag en als er daarna nog ex aequo’s zouden zijn, beslist het lot.

- Er is een mooie prijzenpot voorzien; de eerste prijs heeft een waarde van 100€. De prijsuitreiking vindt plaats op 10 november in de parochiale lokalen van St-Anna-Pede, Herdebeekstraat 162 te Itterbeek. Dan zullen ook de juiste antwoorden meegedeeld worden. Alleen de rangschikking van de 20 hoofdwinnaars wordt meegedeeld. Zowel de juiste antwoorden als de volledige lijst van de winnaars wordt op de websites gepubliceerd. Indien niet mogelijk om op de prijsuitreiking aanwezig te zijn, kunnen de winnaars hun prijzen afhalen, tot 10 december, bij Culturama vzw (Baron de Vironlaan, 140 – Dilbeek), na afspraak: 02 569 27 74 – culturama@telenet.be

- Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk. Over de zoektocht of de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd.

- Het document “Praktische info” maakt deel uit van het reglement.

 

Wij wensen jullie een fijne ontdekkingstocht en veel plezier!

PRAKTISCHE INFO

Bruegelwandelzoektocht 2019 – Praktische info

- Deze zoektocht is een gezamenlijk initiatief van Culturama vzw en Toegico vzw.

- De zoektocht die langs het openluchtmuseum “Bruegel in het Pajottenland” (met 11 reproducties van de grote meester) loopt, vormt een stevige wandeling van ongeveer 9 km, soms over hobbelige of smalle veldwegen (dus niet geschikt voor buggy’s). De zoektocht start en eindigt aan het kerkje van Sint-Anna-Pede (Herdebeekstraat, 176 – Itterbeek)

- Voor deelname aan de zoektocht is geen enkele voorkennis vereist; alleen een scherp waarnemingsvermogen en wat logisch denken kunnen jullie helpen bij het beantwoorden van de vragen. De zoektocht staat open voor iedereen, jong en oud, gezinnen met kinderen (Er zijn trouwens ook een aantal vragen, specifiek voor jonge kinderen).

- De zoektocht loopt van 5 mei tot 1 oktober 2019. Dit betekent dat de deelnemingsformulieren kunnen bekomen worden vanaf 4 mei en dat de antwoordformulieren ons uiterlijk op 4 oktober moeten bereiken op volgend adres: Culturama vzw, Baron de Vironlaan 140 – 1700 Dilbeek.

- De deelnameprijs bedraagt 10 euro per deelnemingsformulier indien u het zelf komt ophalen; 12 euro indien het per post moet opgestuurd worden (op risico van de aanvrager). In deze prijs is een consumptiebon van 3€ inbegrepen (deze vind je op het laatste blad van je deelnemingsformulier), te gebruiken in Café Sint-Anna, te Sint-Anna-Pede (tegenover de kerk).

- Inschrijven kan - vanaf 5 april - via mail: bruegelzoektocht@toegico.be of via het formulier op de websites (www.culturamavzw.be www.toegico.be )

- met vermelding van naam, adres en keuze van de wijze voor het bekomen van het deelnemingsformulier (afhaling of per post) + overschrijving van respectievelijk 10€ of 12€ per deelnemingsformulier op rekening van Culturama vzw: BE57 0682 1579 2388, met vermelding “Bruegel’, naam en postcode.

- De deelnemingsformulieren kunnen een week na betaling van de deelnameprijs (maar ten vroegste op 4 mei!):

o worden afgehaald in de Standaard Boekhandel Dilbeek (Verheydenstraat, 24 – 1700 Dilbeek, tel.: 02/569 38 80), alle dagen, behalve zondag, open van 9u – 18u.

o per post worden opgezonden naar jullie thuisadres indien dit zo aangevraagd werd bij de inschrijving

- Het reglement kan u hierboven vinden.