Culturama VZW

 Lezingen en cursussen
 Stadswandelingen te Brussel
 Museabezoeken

AANBOD VOOR MARKANTAFDELINGEN

© Cin De Vos, graphic designer, Markant- hoofdzetel Hendrik I- lei 296, Vilvoorde

De vzw Culturama neemt jaarlijks deel aan de sprekersbeurzen van Markant.

Een aantal wandelingen en/of lezingen worden immers specifiek voor de Markantafdelingen bedacht en uitgewerkt.

Deze activiteiten houden verband met het wisselende jaarthema.

KEUZEMOGELIJKHEDEN

Jaarthema: PUUR

Jaarthema: Een kijkje achter de schermen

Werkjaar 2017/2018

 

~*~*~*~

Jaarthema: PUUR

Verweven met het jaarthema van Markant, ’ puur ’.

Puur

Zuiver

Rust

Logo "Puur" © 

Orde

Harmonie

Eenvoud en essentie

Vrouw met mosterdpot van Pablo Picasso © Gemmus Den Haag

Authentiek

Tijdloos

Krachtig

Hart van St Germain van Paul Klee - Bern 1914 © 

A) EEN LEZING als een inleiding bij de vereniging ter plaatse.

De avant-garde in de beeldende, toegepaste kunsten en de architectuur, een tijd van vele kunstismen.

Onze Vlaamse Primitieven en Pieter Bruegel I waren belangrijke voortrekkers. Pieter Paul Rubens werd later een wereldberoemd kunstenaar. Onze Vlaamse en Belgische kunstenaars waren echter niet alleen in vroegere tijden vernieuwend maar behoorden ook doorheen de 20ste eeuw tot de avant-garde. Hun werken zijn nu belangrijke ‘musts’ geworden in tal van Brusselse, Belgische en buitenlandse musea. We grasduinen doorheen ca. 70 jaar creativiteit en spreken over de vele "ismen" die zich vanaf 1907 razendsnel na elkaar ontwikkelden.

In de literatuur worden vele termen vermeld: academisme, kubisme, abstractie, futurisme, constructivisme, zuivere beelding en neoplastisisme, esprit nouveau… Is het een ingewikkeld iets ? Alle kunstenaars reageerden tegenover de dominantie van de figuratieve kunst zoals symbolisme, impressionisme en expressionisme. Als kritische en maatschappijbewuste artiest wilde men toen een ‘nieuwe, rationele, georganiseerde, doelgerichte en moderne kunst voor een nieuwe, moderne en betere wereld’. De Eerste Wereldoorlog zorgde voor een enorme schok en de strijdbaarheid en de drang naar vernieuwing werd nog groter. Er ontstonden ook allerlei groeperingen, bonden of kringen en internationale netwerken. Manifesten, eigen tijdschriften en galerijen waren dankbare middelen om de werken te promoten. Er waren echter ook meningsverschillen. Enkele rebellen, waaronder René Magritte, werden pioniers van nieuwe stijlen. De Tweede Wereldoorlog zorgde echter voor een nieuwe schok en voor de heropleving van een tweede golf abstracte kunst. Vanaf de jaren ’70 kwam er het succes van de minimal art.

We hebben het in deze lezing over meerdere pioniers zoals Picasso, Mondriaan en Kandinsky en hun techniek en filosofie. We hebben aandacht voor netwerken, tijdschriften, enkele merkwaardige Belgische vrouwelijke artiesten (o.a. Marthe Donas) en de invloed op de architectuur, de toegepaste kunst en het design. Belangrijke groepen zoals De Stijl, de modernisten, het Bauhaus, de School van Ter Kameren en de vele tuinwijnen worden niet vergeten. De abstracte kunst beïnvloedde ook de Art Déco-architectuur.

Deze lezing kan ook aanzien worden als een voorbereiding op een museumbezoek in Brussel..

 

B) EEN MUSEUMBEZOEK in Brussel.

1) onder voorbehoud: bezoek aan de afdeling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, afdeling Moderne Kunst.

Door de geplande renovatie van het complex gelegen onder het Museum en aan het Koningsplein wordt slechts een klein deel tentoongesteld in de Regentschapsstraat. Onderling overleg daarom noodzakelijk!

2) Van Buurenmuseum in Ukkel, een harmonieuze woning van een kunstminnend echtpaar

David van Buuren was bankier, vond werk in België en vestigde zich na zijn huwelijk met zijn Antwerpse echtgenote Alice in Ukkel. Het echtpaar had in Parijs de belangrijke vernieuwende “Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes” bezocht. Zij contacteerden nadien verschillende Franse en Mechelse meubelontwerpers. Ze wensten niet alleen kwaliteitsvolle en unieke meubelen maar ook aangepaste, eigentijdse vloer- en wandtapijten, kussens, gordijnen, lampen en luchters. Opvallend bij het textiel is de voorkeur voor geometrische vormen en abstracte composities. Sommige zijn van Sonia Delaunay!

Ook de schilderijen waren specifiek uitgekozen als deel van het totaalkunstwerk. David was een zondagsschilder en had vanaf 1913 schilderijen van oude meesters en van tijdgenoten verzameld. Zowel het expressionisme als fauvisme en surrealisme werden door hem gewaardeerd! Een ideale aanvulling dus van de inleidende lezing!

De weduwe wou alles als 1 geheel bewaren. Een stichting door haar in het leven geroepen maakt het mogelijk dit huis met prachtige tuin te bezoeken! Bezoek mogelijk, mits onderling overleg, van woensdag tot maandag, en tijdens namiddagen in het weekend. Hier graag de groepen beperken tot maximum 16 personen!

3) het Gemeentelijk Museum van Elsene

Elsene was een belangrijke kunstenaarsgemeente. Zowel artiesten, zoals de dierenschilder Edmond de Pratere, als een kolonel, burgerlijke families en de kunstkenner en –criticus Octave Maus hebben aan de gemeente hun verzamelingen nagelaten. Een leegstaand en verbouwd slachthuis in de Jean van Volsemstraat werd door het gemeentebestuur gekozen als

Tentoonstellingsruimte en Elsene had zo het oudste, gemeentelijk museum van Brussel! Nu is de collectie uitgebreid tot méér dan 13.000 werken en de naambekendheid vooral te danken aan tijdelijke tentoonstellingen. Het gebouw werd verschillende malen vergroot en in de ’90-er jaren spectaculair gerenoveerd! Het overwicht van de werken zijn creaties van moderne en hedendaagse artiesten. Alle belangrijkste, artistieke stromingen van de 19de en van de 20ste eeuw zijn er te zien. Werken van landschapsschilders, affiches, tot abstracte creaties van de 1ste en de 2de golf… en zelfs werken van Panamarenko en van Jan Fabre. Het museum is ook een ‘must’ en quasi uniek wegens de vele, tentoongestelde schilderijen van vrouwen (Anna Boch, Jenny Montigny, Marthe Donas…). Liefst maximum 18 personen per gids.

 

C) Begeleide thematische STADSWANDELINGEN in Brussel :

Raadpleeg verder onze website.

 

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

Jaarthema: Een kijkje achter de schermen

Een kijkje achter de schermen voor Markantafdelingen en andere groepen.

Aanbod vzw Culturama, Dilbeek kalenderjaar 2014/2015. Geldig vanaf 1 september 2014.

Voorstel voor Markantafdelingen - cfr jaarthema - achter de schermen van 2 grote instellingen,

1. in Dilbeek

2. in Brussel.

 

1. Begeleid bezoek aan het CC Westrand en de omgeving (Wolfsputten en de Muziekacademie).

CC Westrand © Culturama

In de jaren ’60 was er een grote nood aan degelijke, culturele infrastructuur in Vlaanderen. Het K.B. van 1965 legde de beginselen vast van de culturele centra. In 1967 werd al beslist tot de oprichting van een cultureel centrum in Dilbeek.

CC Westrand © Culturama

In september 1969 werd samen met het eerste beton ook de volgende opmerkelijke gedenkplaat onthuld: 'Het is een opgave voor elke inwoner van de Westrand om dit centrum te maken tot een ware plaats van ontmoeting’. Het CC Westrand, een ontwerp van architect Alfons Hoppenbrouwers, directeur van de Sint-Lukasakademie van Brussel, werd door minister Frans van Mechelen in oktober 1973 geopend.

CC Westrand © Culturama

Eenenveertig jaar later is Westrand nog steeds een bepalend architecturaal en betonnen meesterstuk en een goed draaiend cultuurcentrum met uitstraling in de hele regio. Groepen kunnen onder begeleiding van een gids van Culturama een exclusief kijkje nemen achter de schermen van het gebouw.

CC Westrand - Muziek Academie © Culturama

Tijdens de rondleiding van ca. anderhalf uur nemen we je o.a. mee in de theaterzaal en het artiestenfoyer en de loges, achter het podium en de toneeltoren, op het dak naast de oude balletklas en de omgeving. Je leert er meer over de uitzonderlijke architectuur van Hoppenbrouwers en de werking, het omringende natuurreservaat de Wolfsputten, Dil’arte, het masterplan van Aroyo en je ontdekt vele verborgen hoekjes in het monumentale gebouw.

Een rondleiding gevolgd door een drankje. Mits onderlinge afspraak kan ook geboekt worden voor het bijwonen van een activiteit na de rondgang. Deze rondleidingen staan ook open voor verenigingen, vriendengroepen, families, bedrijven en secundaire scholen.

Concrete info:

Alle dagen en ook ’s avonds en in het weekend mogelijk tenzij tijdens de jaarlijkse zomer- en wintervakantie of andere sluitingsmomenten van CC Westrand.

80 euro per groep. Geen ingangen te betalen. Reservatie minimum 4 weken op voorhand.

Groepen vanaf min. 10 tot max. 18/ 20 personen per gids. Duur van het bezoek: ca 2 uur.

Samenkomst: bij voorkeur in de hoofdingang van het Cultuurcentrum Westrand, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek. Er is een ruime parking aanwezig. Aan de andere kant van de parking is er de Academie voor Woord, Muziek en Dans, Dil’arte, Kamerijklaan 50. Deze 2 instellingen liggen vlakbij het Dilbeeks gemeentehuis en ook niet ver van de afrit 13 van de ring. Bereikbaar via de Ninoofsesteenweg en o.a. de Baron de Vironlaan.

Afspraken met CC Westrand in verband met het bijwonen van een activiteit enkel mogelijk cfr. programmatie van CC Westrand. Raadpleeg de website www.westrand.be .

 

2. Begeleid bezoek aan Muntpunt en de omgeving (galerijen Sint-Hubertus, Stormstraat, Warmoesberg, Wolvengracht, Nieuwstraat, Noordpassage, Martelarenplein, Metropole Hotel, huis de Buren, Hotel de Dominikanen en Muntplein).

Muntpunt © Culturama

De gids van Culturama wacht de groep op in de hall van het Centraal Station en wandelt via de sjieken Sint-Hubertusgalerijen naar het oude stadscentrum. De groep leert er zowel de gebouwen van HUB Brussel als beschermde monumenten kennen zoals de Mort Subite en resten van de eerste stadsmuur in de Wolvengracht. Daarna wordt de buurt rond de Nieuwstraat met het Martelarenplein waar onze Vlaamse ministers een stek hebben, de Noord passage en het de Brouckèreplein met o.a. het hotel Metropole bezocht. Aan het Muntplein wordt stilgestaan bij pareltjes zoals het meer sterrenhotel de Dominikanen, de Muntateliers, en wordt het huis en atelier van de beroemde Franse schilder Jean-Louis David ontdekt.

Muntpunt © Culturama

Tijdens deze verkenning is er ook tijd voor een drankje (voor de start van de wandeling of tijdens of na deze wijkverkenning). Er zijn vele mogelijkheden: in het Grand Café Muntpunt, bij AUB-SVP, in de galerijen….

Muntplein © Culturama

Tenslotte wordt de rondleiding in het Muntpunt overgenomen door de Info & Onthaal-ploeg van Muntpunt, speciaal opgeleid, waarbij gefocust wordt op de vele functies, collecties en de verschillende aspecten van Muntpunt. Muntpunt is meer dan een hoofdstedelijke bibliotheek.

Muntpunt © Culturama

Concrete info:

Bezoeken enkel mogelijk van maandag tot vrijdag van 9.30u tot 18.00u. Niet mogelijk tijdens het weekend en op avonden wegens verminderde beschikbaarheid van collega’s van Muntpunt. Max. aantal personen per groep cfr wensen van Muntpunt: 15/16. Geen ingangen te betalen.

80 euro per groep voor een gids van Culturama en 50 euro voor een gids van Muntpunt.

Minimum 5 weken van te voren reserveren via mail.

Duur: ca. 3u. De rondgang in Muntpunt duurt ca. 1u 15 minuten.

 

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

Werkjaar 2017-2018

Machteld op Markantbeurs Aarschot 2017 © Culturama

Weerhouden aanbod voor de Markantafdelingen voor het werkjaar 2017-2018:

de hapjeswandeling in het oude stadscentrum

 

<terug naar boven>

~*~*~*~