Culturama VZW

 Lezingen en cursussen
 Stadswandelingen te Brussel
 Museabezoeken

KEUZE MOGELIJKHEDEN

Culturama heeft sinds 2004 een reeks thematische wandelingen en bus rondritten uitgedacht die werden aangeboden naar aanleiding van belangrijke herdenkingen. Dit aanbod is nog steeds geldend.

1. Trips in Brussel.

1.1. Thema: Onafhankelijkheid van Congo

1.2. Expo 58 vijftig jaar later

1.3. Herinneringen van de Wereldexpo's

 

2. Trips in Brussel en Pajottenland.

Rondritten van een hele of halve dag en wandelingen uitgewerkt in 2004 op vraag van Toerisme Vlaams-Brabant.

2.1. In de naam van ‘de eeuwige roos’ (vanaf midden mei tot eind september)

2.2. Over rozen, kruiden, parken en wereldtentoonstellingen

 

3. Trips in het Pajottenland.

3.1. Rozentuin van Coloma St-Pieters-Leeuw

3.2. Op zoek naar een beroemde kunstenaar: Pieter Bruegel de Oude

 

~*~*~*~

Onafhankelijkheid van CongoRondritten van een hele of halve dag en wandelingen uitgewerkt n.a.v. de viering van de onafhankelijkheid van Congo.

Congo werd immers vrij in 1960.

Deze verkenningen kunnen nog steeds begeleid worden.

1. BUSRONDRITTEN: 3 mogelijkheden

1.1. Busrondrit 1 – dagprogramma (6 uur) - vijfhoek met bovenstad, Jubelpark, Tervuren, haven van Brussel, Kruidtuin, Laken, Koekelberg.

Verkenning van de buurt rond het Koninklijk Paleis en Park, de Kunstberg en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.

De gietijzeren muziekkiosk in het Koninklijk Park, een creatie van de belangrijke architect J.P. Cluysenaer © 

De Kruidtuin en het beeldenpark van het einde van de 19de eeuw

Naar het Justitiepaleis - Terug - Naar het Jubelpark: kort bezoek te voet aan het park met diverse monumenten, het Legermuseum en bezoek aan het panorama op de Triomfboog.

Triomfboog Jubelpark, een geschenk van Koning Leopold II

Via de Tervurenlaan naar Tervuren en de resten van de Koloniale Tentoonstelling van 1897, korte wandeling aldaar (middag).

Buste koning Leopold II

Naar Laken, rondrit rond de exotische paviljoenen en kleine wandeling langsheen deze monumenten.

Gebouw in neostijl 'In de kater en de kat' van Beyaert

Terugkeer via de meer uitgebreide en gemoderniseerde haven (onder Leopold II) in de buurt van het Sainctelette~ en Ijzerplein en verder naar Schaarbeek en de Kruidtuin.

Terugkeer en via Jacqmainlaan naar Koekelberg.

©Civa - Ontwerp architect P.Langerock

Bezoek aan de Basiliek van het H. Hart.

Interieur van de Basiliek van het H. Hart te Koekelberg © Filip Frans Van Cauwelaert en de Basiliek van het H. Hart

Bezoek aan het gebouw, eventueel het panorama en eindpunt in de taverne onder de Basiliek.

René Péchère, ontwerper Congolese tuinen op Expo 58 - © Péchèrebibliotheek Elsene

 

1.2. Busrondrit 2 - duur: halve dag (3 uur).

Rondrit doorheen Etterbeek, Vorst en Sint-Gillis.

Standbeeld Meunier © Culturama

Bezoek (te voet) aan het Jubelpark, de monumenten en de standbeelden in het park, het Legermuseum en de Triomfboog.

Vervolg van de tocht, naar Vorst: bezoek aan het Dudenpark en de omgeving.

Het Dudenpark maakte vroeger deel uit van het "Heegdebos" dat zich uitstrekte van Bosvoorde tot Vorst en behoorde in de middeleeuwen toe aan de Benedictinessenabdij van Vorst, een vrouwenpriorij gesticht in 1106 onder bescherming van de Abdij van Affligem. Tijdens het Ancien Régime werd het bos geleidelijk aan ontgonnen. Er waren weiden en er werd ten gevolge van militaire gebeurtenissen hout gekapt. Uiteindelijk bleef er van het oorspronkelijke bos slechts enkele flarden over (23 ha) en kwam na de Franse revolutie de site in handen van de heer Mosselman, die er een buitenverblijf op bouwde.

In 1869 kwam het bos in het bezit van Guillaume Duden, een rijke handelaar in Duitse kant, die er een mooie neoklassieke woning, een protestantse kapel (vandaag verdwenen), een kiosk en allerlei pittoreske elementen zoals bruggen en trappen liet optrekken.

In 1895 schonk Guillaume Duden aan Koning Leopold II zowel zijn eigendommen als het nodige kapitaal voor het onderhoud, om er een openbaar park met zijn naam van te maken. Koning Leopold II had immers op een boogscheut er vandaan een groot openbaar park geopend ( het huidige park van Vorst). Aldus kwam, door de verbinding van deze beide parken, een zeer grote groene long tot stand voor een gemeente met een bliksemsnelle demografische ontwikkeling.

Het park werd in 1912 openbaar en beheerd door de Koninklijke Schenking; in 1973 werd het geklasseerd.

Rond dit park zijn er talloze prachtige Art Nouveau huizen en realisaties uit de interbellumtijd te bewonderen. In Vorst zijn er trouwens vele pareltjes te ontdekken. Voor Brussel zijn de grote meesters Victor Horta, Van de Velde en Paul Hankar het beste gekend, maar ook andere architecten waren er zeer creatief. Zoals Octave Van Rysselberghe, Arthur Nelissen, franz Tilley, Paul Hamesse en Henri Jacobs. Jacobs is helaas vandaag ten onrechte vergeten, maar was een opvallend figuur in zijn tijd. Hij creëerde merkwaardige schoolgebouwen, waaronder 1 in de Rodenbachstraat. Vorst is verder bekend voor Wiels en Vorst Nationaal, maar deze gebouwen liggen in andere wijken en worden daarom niet belicht.

Terugkeer via het ‘stadhuis’ van Sint-Gillis en enkele Art Nouveau huizen in de buurt. Het gemeentehuis is reusachtig en rijk versierd en mag daarom ook de titel van ‘stadhuis’ dragen. Er vlakbij, aan de Duopétiauxlaan valt de gevangenis van Sint-Gillis op die met zijn vele kantelen en torentjes op een middeleeuws Tudorkasteel lijkt. Even verderop is er o.a. ook het Huis Hannon.

Congomonument, Jubelpark

 

1.3. Busrondrit 3 - duur: halve dag (3 uur)

Bezoek aan de wijk van de ‘nouveaux riches’ in Schaarbeek en Koelkelberg.

Hallen van Schaarbeek

Detail huis Gustave Strauven, Bertandlaan in de buurt van het Josaphatpark

Wandeling te voet, in en langs het Josaphatpark, de Bertrandlaan, buurt van het gemeentehuis.

Naar Koekelberg- bezoek aan de Basiliek van het H. Hart. Eindpunt in de taverne onder de Basiliek.

© Pierre De Decker

 

2. STADS~ EN DORPSWANDELINGEN: 4 mogelijkheden

2.1. Stadswandeling 1: Bezoek aan Brusselse bovenstad en Matongé.

Zicht op het Koningsplein, ooit bekend voor de vele hotels waar schrijvers verbleven, het vroegere Ministerie van Koloniën en het standbeeld Godfried van Bouillon

Bezoek aan de wijk rond het Parlement, het Koninklijk Paleis en het Park, de Kunstberg.

Allerlei instellingen waren er gehuisvest.

Herstelde muurschildering in de Matongéwijk te Elsene © 

Via de Brederode- en de Naamsestraat naar de Matongéwijk en wandeling door de wijk. Halte in typische horecazaak.

© Pierre De Decker

Een bezoek aan de Matongéwijk op zondag is af te raden want alle handelszaken zijn gesloten.

© Pierre De Decker

Matongewijk © 

 

2.2. Stadswandeling 2: Bezoek aan de Brusselse benedenstad.

Van de Beurs en de centrale lanen via de Vlaamse wijk (Dansaertstraat, Nieuwe Graanmarkt…) tot de Ieper-, Diksmuidelaan en Lakensestraat.

Huis aan de Nieuwe Graanmarkt

Eindpunt: het de Brouckèreplein. Halte mogelijk in het café van het Metropolehotel.

 

2.3. Stadswandeling 3: Bezoek aan het ‘rijke Schaarbeek’ van weleer.

Het Josaphatpark © 

 

2.4. Stadswandeling 4: Bezoek aan Tervuren (zie website).

Muurschildering in de school van Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver verwijzend naar het belang van Congo - Zicht op Matadi en plantages © 

Beeld van Wereldexpo 1935, logo van Côte d'Or te zien in Tervuren bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

 

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

 

Expo 58 vijftig jaar later.

Van de Kunstberg tot het Rijks Administratief Centrum en het "Congres" station.

Brussel beleefde enkele krasse transformaties in verschillende perioden, waaronder de 18de en de 19de eeuw. Grote werken werden opnieuw aangevat na de Tweede Wereldoorlog, ter voorbereiding van de Wereldtentoonstelling.

Tuinen van Péchère, Kunstberg en Koninklijke Bibliotheek

Een mooi voorbeeld hiervoor is de Kunstberg.

De Nassaukapel, rest van het vroegere Nassaupaleis en expositieruimte in de Koninklijke Bibliotheek © Koninklijke Bibliotheek Brussel

Deze heuvel omgeven door belangrijke culturele instellingen was een droom van Leopold II en was gewenst om de breuk tussen de boven- en de benedenstad op te vullen.

Detail interieur Congressquare (vroegere Congressenpaleis), muurschildering van Paul Delvaux © Congressquare Brussel

Zoals Van Langendonk en Geert Van Istendaal terecht beschrijven was deze site lang een ‘open wonde’ en moest veel worden afgebroken of verdwijnen.

Foto van de Kunstberg voor de ingreep van René Péchère vóór 1958 © 

Het volledige project was goedgekeurd in 1937 maar de realisatie duurde ettelijke jaren. Pas in ’69 werd de Kon. Bib. plechtig geopend.

Beeld met spelende kinderen aan de Kunstberg en Congressquare

Voor velen is de Kunstberg een nostalgische plek van herinnering, waarbij verwezen wordt naar een collectieve en nationale identiteit en een monarchie. Het is een confuus bastion van kennis, wetenschap en cultuurproductie Als doorgangssluis tussen de beneden- en de bovenstad is er geen binding met het oude stadscentrum.

Detail van torentje, terras en oude tearoomruimte van het warenhuis "Old England", nu in gebruik als muziekinstrumentenmuseum of als het Mim © Toerisme Vlaanderen

De omgevende gebouwen zijn té monumentaal, té theatraal en als mengvorm tussen traditie en modernisme middelmatig van architectuur.

N.a.v. Brussel 2000 werd de Kunstberg eindelijk attractief, levendig en goed verlicht. Vergeten onderwerelden werden beter toegankelijk en ruimten werden gebruikt voor volksere cultuuraangelegenheden. Twee relicten van de Expo ’58 zijn duidelijk zichtbaar, nl het heropgebouwde oor van Calder en een klokkenspel of beiaard. Ook inwendig werden gebouwen verfraaid door toenmalige kunstenaars, zoals Delvaux en Magritte.

   

© E. Borghers, 1993 pour Confluent - René Péchère

Wat verderop creëerden dezelfde architecten wel merkwaardige gebouwen, als symbolen van een betere toekomst, zoals de Ravensteingalerij, het Terminusgebouw van Sabena, de Telefooncentrale en het Westburyhotel. Deze vroegere hoteltoren ging in 2003 tegen de vlakte.

Ravensteingalerij van de archtectenfamilie Dumont

Naar het voorbeeld van Amerika waren brede lanen gewenst als paradijs voor koning auto. De wijk tussen de Zandstraat, Schildknaapstraat en Koningsstraat werd verder ingevuld met grote complexen. Nieuwe torens verschenen. In de laatste decaden van de 20ste eeuw jaren ontwikkelde zich in Brussel ook het postmodernisme.

De wandeling vertrekt van aan het standbeeld van koning Albert aan de Keizerslaan en eindigt na 2,5u aan het Rijks Administratief Centrum.

Maximum aantal deelnemers per gids: 18.

Begeleide wandelingen in de 3 Belgische landtalen (N., Fr., D.) en in het Engels en Japans.

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

Herinneringen van de Wereldexpo’s

Op zoek naar herinneringen van de Wereldexpo’s van ’35 en ’58:

Stadswandeling op de Heizel op zoek naar de resten van de twee laatste wereldexpo's

© Expopaleizen klaargekolmen in 1935

In Brussel werden er meerdere Wereldtentoonstellingen georganiseerd. De locaties voor de Wereldtentoonstellingen van 1897 en 1910 in het Jubelpark en het Soldboschterrein waren te klein. Men koos omwille van meerdere redenen voor de uitermate gunstig gelegen, nog weinig bewoonde en heerlijk groene site van de Heizel. De Wereldtentoonstellingen moesten ook volgens de nieuwe filosofie aangenaam en didactisch zijn en de faam en de uitstraling van onze bedrijven in het buitenland nog verhogen. In 1935 kon men een domein bezoeken van 145 ha. Tuinarchitect Jules Buyssens zette zijn beste beentje voor en integreerde het Osseghempark in de site.

Hoofdarchitect Jozef Van Neck ontwierp de nog steeds bestaande Expopaleizen en superviseerde de bouw van een 140tal paviljoenen en hallen rond het reeds bestaande Heizelstadion. In 1948 kreeg Brussel opnieuw de toelating om een wereldexpo in 1955 te organiseren. Deze werd wegens allerlei problemen een jaar uitgesteld. Tussen 1951 en 1954 volgden dan de aanduiding van een commissaris-gerenaal en de oprichting van een uitvoerend comité, pr-verantwoordelijken en een dienst voor onthaal. De site werd tot 200 ha uitgebreid en door René Péchère tot een prachtig geheel omgetoverd. De eerste steenlegging met koning Boudwijn gebeurde in september 1955. Leveringen van bouwmaterialen en de start van de bouw van het Atomium volgden in 1956. In totaal hebben ca. 42 miljoen bezoekers, waarvan 80 percent Belgen, deze Expo bezocht.

Veel is te danken aan het organisatietalent van commissaris Moens de Fernich. De buitenlandse sectie had 43 paviljoenen. De grootste en de meest bezochte paviljoenen waren deze van Rusland, de Verenigde Staten en ‘Civitas Deï’, vreedzaam naast elkaar gebouwd. Het Atomium kreeg 1,2 miljoen bezoekers over de vloer.

Wandeling langs de verborgen resten van de 2 Wereldtentoonstellingen in het Osseghempark en de nog 4 aanwezige paviljoenen (met o.a. het Atomium en het Amerikaans Theater). Ook de oude Expopaleizen worden niet vergeten.

Duur van de wandeling: 2 uur - Samenkomst: metro Heizel (uitgang Expopaleis 1)

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

In de naam van ‘de eeuwige roos’

(vanaf midden mei tot eind september)

Dagprogramma: bus rondrit en wandeling in Sint-Pieters-Leeuw (rozentuin Coloma) en Brussel (Kunstberg, Warande) en museumbezoek te Brussel (Coudenbergsite en/of de KMSK)

Oudste kaart van Brussel, een groen vijfhoek van Jacob Van Deventer 1555 © 

Tussen 9.30u en 10u afspraak met de gids(en).

Bij voorkeur: opstapplaats gids(en): afrit 13 Ring Brussel (afrit Dilbeek) of een afgesproken metrohalte.

Zicht op her rozenmuseum © 

Vanaf 10 u bezoek aan de grootste rozentuin van Europa, gelegen in het domein Coloma te Sint-Pieters-Leeuw.

Zicht op perk met stamrozen bij het rozenmuseum © 

Zicht op het 3de en internationale gedeelte van de rozentuin © 

Vanaf 1995 zijn hier op initiatief van de Vlaamse Gemeenschap in een deel van het oude slotpark méér dan 3000 rozensoorten te bewonderen.

Heraldisch schild met witte en rode rozen nagebootst in het eerste deel van de rozentuin © 

Alle aspecten komen hier aan bod: de verschillende soorten rozen (wilde, historische en veredelde), beroemde rozen, rozen die een rol gespeeld hebben in de geschiedenis, bij ziektebestrijding en in de gastronomie en rozen uit andere continenten.

Zicht op het eerste deeel van de rozentuin in het kasteeldomein Coloma © 

Tekening van Jean-Pierre Redouté, een kunstenaar geboren in St-Hubert, ingeschakeld door Joséphine de Beauharnais voor een boek met illustraties van rozen van haar Franse kasteeltuin Malmaison © 

Bij dit bezoek gaan we in geuren en kleuren nader in op de vele toepassingen van de roos.

Lang werden rozen naast kruiden gebruikt als medicijn om o.a. de pest te weren. Miniatuur over telen en gebruik van rozen als medicijn © 

Ca. 12u 15 : tijd voor een broodjesmaaltijd of middagmaal (vrij).

14u: tweede deel van het programma. Met de bus rijden we naar Brussel.

We wandelen eerst doorheen het parkje van de Kunstberg en langs de Koninklijke Bibliotheek Albert I.

Onze nationale instelling bezit het grootste aantal boeken in ons land en bezit vele, belangrijke botanische naslagwerken en prenten.

Vervolgens gaan we in het Koninklijk Park of de Warande.

De gietijzeren muziekkiosk in het Koninklijk Park, een creatie van de belangrijke architect J.P. Cluysenaer © 

Het park was in de 16de eeuw een deel van het paleis van Keizer Karel met allerlei bosjes, vijvers, bloemenperken en paviljoenen.

Beeld in de Kleine Zavel - Lodewijk van Bodegem, architect uit de 16de eeuw en ontwerper van het Broodhuis. Tijdgenoot van Pieter Brueghel I © 

De Brusselse residentie fungeerde als het centrum van een toenmalig groot wereldrijk.

Museum van Moderne Kunst aan het Museumplein © Toerisme Vlaanderen

Een bezoek - mits onderlinge afspraak - aan de resten van dit paleis en het ‘verborgen, oude Brussel’ onder het Koningsplein* is mogelijk.

Stilleven met tazza en juwelen - Jan Brueghel I ©  KMSK Brussel

Tenslotte brengen we een bezoek aan de rijke collectie schilderijen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in de Regentschapstraat waar de roos en andere bloemen in de kunst centraal staan.

Zicht Hoogstraetenhof © Coudenbergsite

Einde van de daguitstap te 17 uur.

Prijs: gidsprestatie: € 196 (alle weekdagen behalve op maandag/ zonder factuur; in het Nederlands. Vergoeding broodje + drank van de gids inbegrepen).

Vanaf 21 personen is bij het bezoek aan de vermelde musea een 2de gids vereist.

Te voorzien: toegangsgelden voor de site van het Coudenberg paleis onder het Koningsplein (ingang via Belvue museum) en/of de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Brussel (KMSK).

Tijdsperiode vanaf 15 mei tot eind september behalve op maandag (tijdens de openingsuren van de rozentuin).

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

Over rozen, kruiden, parken en wereldtentoonstellingen.

Dagprogramma: busrondrit, wandeling en museum bezoek in Anderlecht (Erasmushuis) en Brussel (Kunstberg, Warande, Kleine Zavel, Egmontpark, Leopoldpark en Jubelpark). Mogelijke optie Coudenbergpaleis.

Tussen 9.30u en 10u: Afspraak met de gids(en) bij voorkeur opstapplaats afrit 13 Ring Brussel (afrit Dilbeek) of voor het Erasmushuis, Kapittelstraat 31, Anderlecht.

Vanaf ca.10u: Bezoek aan het domein en de tuin van het Erasmushuis te Anderlecht waar onze beroemde humanist meerdere maanden verbleef.

Kruidentuin van het Erasmushuis © Erasmushuis Anderlecht

Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de kruidentuin. Erasmus leed als ijverig schrijver en zwak persoon aan allerlei kwaaltjes. Hij schreef vele brieven naar allerlei vrienden op zoek naar goede remedies. Dank zij de uitvinding van de boekdrukkunst waren ook de eerste botanische naslagwerken een belangrijke informatiebron. We belichten bij dit bezoek welke planten en kruiden in Erasmus’ tijd werden gebruikt. In 2000 kreeg de tuin ook ‘filosofische’ kunstwerken. Ook het Erasmushuis en het kleinste Begijnhof van ons land* kan, mits onderlinge afspraak, aansluitend bezocht worden. Andere mogelijkheid: rondrit in de omgeving (Neerpede en Pajottenland).

Ca. 12.15u: Tijd voor een broodjesmaaltijd of een lunch (vrij).

14u: Tweede deel van het programma.

Bloeiende bloemen in de Kruidtuin van Brussel © 

In Brussel bezoeken we de Kunstberg en het Koninklijk Park. Onze aandacht gaat uit naar de tijd van de Bourgondiërs, Keizer Karel en de 18de eeuw. We zoeken er naar resten van het oude kasteelpark en het beeldje van tsaar Peter de Grote. Facultatief kan een bezoek gebracht worden aan het ‘oude Brussel’ en de resten van het paleis onder het Koningsplein*.

Nadien wandelen we te voet verder naar de kleine Zavel, één der kleinste, maar meest romantische parkjes en schitterend beschreven door Hubert Van Herreweghen. Tijdgenoten van Keizer Karel en Bruegel zijn hier vereeuwigd. We lopen nog even verder naar het Egmontpark en de Yourcenarsquare, nemen dan de bus en rijden verder doorheen de Leopoldswijk.

In het Leopoldspark zijn er belangrijke instituten, maar ook vijvers, bespoeld door de Maalbeek. Ooit bevond zich hier de oudste Zoo van België.

Het Jubelpark met triomfboog en bloemenparterres © 

Tenslotte bezoeken we het Jubelpark of het ‘Cinquantenaire’ aangelegd in 1880, later gebruikt voor Industrie- en Wereldtentoonstellingen. Het park werd herbeplant en is omgeven door een complex van diverse musea, paviljoentjes en het KIK. Na een bezoek op de Triomfboog kan nog nagepraat worden bij een drankje en is de dagexcursie beëindigd ca. 17 uur.

Prijs: Gidsprestatie : €196. Vanaf 21 personen is bij het bezoek aan het Erasmushuis en de Coudenberg site (als optie) een 2de gids vereist.

Te voorzien: Toegangsgelden voor het Erasmushuis en de site van het Coudenbergpaleis onder het Koningsplein (ingang via het Belvuemuseum) indien voor deze optie gekozen werd.

Periode: Alle weekdagen behalve op maandag (sluitingsdag musea) en feestdagen van midden mei tot einde september.

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

Rozentuin van Coloma St-Pieters-Leeuw.

Vanaf 1995 zijn er in het 15 ha grote en oude slotpark bij het kasteel Coloma op initiatief van de Vlaamse Gemeenschap méér dan 3.000 rozensoorten te bewonderen. De rozentuin is één der grootste van West-Europa. Er zijn rozen uit méér dan 25 landen aanwezig en het domein werd in 5 onderdelen verdeeld: de dood-witte tuin, de Vlaamse tuin, de oude rozentuin, de Internationale tuin en de boomgaard waar onder de fruitboomstammen klimrozen werden geplant.

De tuinkamers in het eerste gedeelte met de rode en witte kleuren verwijzen naar de heraldische kleuren van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en naar het wapenschild van de baronie Roose of de vroegere heren van Leeuw.

De Vlaamse rozentuin of het tweede gedeelte is een ode aan de Vlaamse rozenveredelaars waaronder o.a. Louis Lens.

Het derde deel, de oude rozentuin, vertelt het verhaal door de eeuwen heen vanaf de Klassieke Oudheid. De 700-tal oude rozen zijn de stamouders van onze moderne rozen.

Het meest imposante deel van de rozentuin is het internationale gedeelte waar de rozen per land bij elkaar zijn gebracht. Vanaf 2009 werd de rozenverzameling nog uitgebreid. Rond de oude donjon werd zowel een Japanse als een Chinese tuin met veredelde rozen aangelegd en zorgen stenen, cirkels, rotsblokken en kunstwerken (kraanvogels en een glasraam van Maurits Nevens) voor een mediatieve sfeer en een esthetisch genot.

De roos is in het Colomadomein te bewonderen in al haar verschijningsvormen: van struikroos tot stam en klimroos.

Rozen schilderen was een specialiteit van vrouwelijke artiesten vanaf de 17de eeuw © 

 

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

Op zoek naar een beroemde kunstenaar: Pieter Bruegel de Oude.

Dagprogramma: Bezoek aan Brussel (Coudenbergpaleis, Zavel, Egmontpark, Marollen) en het Bruegelopenluchtmuseum in Dilbeek.

Andere optie: Bezoek aan Brussel (Koninklijk Museum Schone Kunsten, afdelingen van de 16de eeuw en schenking Heulens-Vandermeiren, Zavel, Egmontpark, Marollen) en Bruegelopenluchtmuseum.

Tussen 9.30u en 10u : Afspraak met de gids: Afrit 13 Ring (Dilbeek) of metrohalte.

Vanaf 10u Bezoek aan Brussel als hoofdstad van een groot wereldrijk. Resten onder het Koningsplein bewijzen dat er vanaf de 12de eeuw al een burcht stond. De locatie genoot de voorkeur van Filips de Goede en werd vanaf de 15de eeuw verder uitgebreid, comfortabel ingericht en verfraaid. Onder keizer Karel was dit Coudenbergpaleis het centrum van de toenmalige wereld.

De goede herder - Pieter Brueghel II. Uit de schenking van de familie Heulens-Vandermeiren © KMSK

We bezoeken de resten van dit ‘oude Brussel’ en brengen nadien ook een kort bezoek aan het Park of de Warande. Er kan ook gekozen worden voor een bezoek aan de afdeling Oude Kunst van de KMSK van Brussel.

Pieter Brueghel de Oude "De val van de engelen" met Tine Megank, auteur van het nieuwe boek © Sabam-KMSK Brussel - Foto 2015

Daar bezoeken we dan de zalen met kunstwerken van de 16de eeuw. We bespreken werken van tijdgenoten van Pieter Bruegel I en zijn creaties in de Bruegelzaal. We staan stil bij de schenking van de familie Heulens-Vandermeiren, werken van de jongste zoon Jan, van epigonen en van de aanverwante Teniersfamilie. Zowel de creativiteit, de nieuwe thema's en de invloed van Pieter de Oude als het talent en het succes van de latere generaties staan centraal in dit museumbezoek.

Beeld in de Kleine Zavel - Lodewijk van Bodegem, architect uit de 16de eeuw en ontwerper van het Broodhuis. Tijdgenoot van Pieter Brueghel I © 

Van hieruit wandelen we via de Kleine en de Grote Zavel, het Egmontpark en de Yourcenarpassage naar de Marollen. We bespreken onderweg beelden, oude stadspaleizen van edelen en ambtenaren en de Bruegelfonteintjes. In 1563 koos Pieter Bruegel I voor deze nieuwe hoofdstad en verliet hij Antwerpen. Hij huwde in de parochiekerk van de Marollen en werd er ook begraven. We wandelen uiteraard langs de Kapellekerk en het Bruegelhuis in de Hoogstraat.

12.15 u: Tijd voor een broodjesmaaltijd of lunch (vrij).

Luchtfoto kasteel Sint-Anna met twee vijvers te Sint-Anna-Pede © 

14u: We rijden met de bus naar het Pajottenland en het liefelijke Sint-Anna-Pede, een deelgemeente van de fusiegemeente Dilbeek.

© 

In augustus 2004 werd bij de kerk het Bruegelopenluchtmuseum geopend.

Poort van de Dilbeekse kinderboerderij "Neerhof" © Het Neerhof

Verspreid over een wandelpad van méér dan 5 km kan men er genieten van mooie vergezichten.

Paneel Boerenbruiloft geplaatst op de grens tussen Anderlecht en Dilbeek. Met afbeelding van de schuur "de kroon" © 

Onderweg zijn 12 panelen opgesteld, met getrouwe afbeeldingen op ware grootte van Bruegels beroemdste schilderijen, prenten en tekeningen.

Zicht op de Sint-Pieterskerk te Itterbeek © 

Bruegel was zeer veelzijdig en als groot landschapsschilder uit de 16de eeuw erg geliefd. Zijn werken werden verzameld door vorsten, edelen, wetenschappers en handelaars.

Detail van een stripmuur aan het Sint-Goriksplein - De wereld van Nero en Marc Sleen © Belgisch Centrum voor Beeldverhaal en Marc Sleen Museum

Thans zijn deze werken over de hele wereld verspreid.

Luchtfoto van Pede © Werkgroep Erfgoed en Toerisme Pede

Bij de wandeling wordt de periode van de 16de eeuw, de persoonlijkheid en het werk van Bruegel nader besproken, verder doorspekt met weetjes over het Pajottenland.

Detail van de VTBbank bij de kerk van Sint-Anna-Pede geschonken in 1969. Verwijzing naar Breugels meest bekende werk de 'Parabel der Blinden' © 

Prijs: Gidsprestatie €196. Vanaf 21 personen is bij het bezoek aan de vermelde musea een 2de gids vereist.

Te voorzien: Toegangsgelden voor het Coudenbergpaleis onder het Koningsplein of de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Brussel (KMSK).

Het Bruegelopenluchtmuseum is gratis.

Periode: Alle weekdagen behalve op feestdagen, maandag (sluitingsdag musea).

 

 

<terug naar boven>

~*~*~*~