Culturama VZW

 Lezingen en cursussen
 Stadswandelingen te Brussel
 Museabezoeken

Hoe kan U ons contacteren

De vzw werd opgericht in 1991 door Machteld de Schrijver. © Culturama

Contactgegevens

Adres: Baron de Vironlaan 140, B- 1700 Dilbeek

Tel.: +32 (2) 569 27 74

Fax: +32 (2) 569 31 44

Gsm: +32 (475) 77 28 83

Email: culturama@telenet.be

Copyright Bart Dewaele

CULTURAMA opent vensters en deuren op Kunst en Cultuur

De vzw Culturama werd opgericht in 1991 door Machteld de Schrijver. Er werd geopteerd voor een vzw naar het voorbeeld van Volkshogescholen en andere organisaties die aan vormingswerk deden zoals Moritoen in Brugge, Vlied in Gent, Elckerlyck en de Lodewijk de Raetstichting.

De vzw ontplooide zich enerzijds op het vlak van kunstzinnige vorming in de breedste zin van het woord (kunst-, opera- en muziekgeschiedenis) en wilde anderzijds het patrimonium en bezienswaardigheden in ons land, natuur- en stedenschoon en buitenlandse musea en kunststeden beter bekend maken.

Er werd geopteerd voor het organiseren van cursussen en lezingen, tentoonstellings- en musea bezoeken, organiseren van kunstreizen, het adviseren en het opzetten van tentoonstellingen... en voor een breed publiek (jongeren, volwassenen, leerkrachten, trefcentra, clubs, bibliotheken, cultuurrraden, verenigingen , scholen, vriendenkringen...)

De statuten verschenen twee maal in het Staatsblad, eerst na de stichting in 1991 en vervolgens na de nieuwe wetgeving i.v.m. vormingswerk in 1997.

Er werden cursussen en ca. 100 specifieke lezingendossiers gemaakt.

Sinds 1997 is de vzw enkel nog actief op het vlak van het begeleiden van groepen doorheen musea en Brusselse wijken, deelgemeenten of de stad en het begeleiden in actuele tentoonstellingen. De vzw werkt op aanvraag en komt ook ter plaatse lezingen en cursussen geven bij de socio-culturele vereniging of het cultuurcentrum of het CVO of de school. Voor de begeleide wandelingen wensen we een beperking van maximum 15 tot 20 personen per gids afhankelijk van de locatie of de doelgroep.

 

Andere gegevens Culturama

Ondernemingsnummer : 444.001.266

Bankrekeningnummer : BE56 0682 1579 2388 (Belfius)

Opzoekingswerk in archieven ter voorbereiding van nieuw themawandelingen. Opzoekingen in het AMVB, Arduinkaai, Brussel © AMVB Brussel - Fotografe K. de Blauwe

Vele thematische wandelingen en lezingen worden aangeboden na grondig opzoekingswerk. Vaak zijn we uren bezig in allerhande archieven. En natuurlijk worden er ook vele gespecialiseerde boeken in bibliotheken geraadpleegd of uitgeleend en thuis grondig doorlezen.

Opzoekingswerk Machteld. © Walter de Decker

Sinds de oprichting werd steeds deelgenomen aan vak- en sprekersbeurzen (van o.a. Markant, het onderwijs...) en aan belangrijke en jaarlijks weerkerende evenementen zoals de Open Monumentendagen, de viering van 11 juli en de Erfgoeddag.

Opening seniorenbeurs Dilbeek 2012 © Seniorenraad Dilbeek

Culturama © Foto Luc Bohez

Deelname aan de tweede erfgoedbeurs georganiseerd door de Erfgoedcel van Pajottenland en Zennevallei georganiseerd in het Cultureel centrum het Koetshuis van Roosdaal.

Culturama © 

Er was een zeer grote opkomst van geïnteresseerden, leden van heemkundige verenigingen, van politici en ambtenaren.

Culturama © 

Af en toe werken we mee aan ‘de week van de smaak’ en ‘de week van het openbaar vervoer’ of het Passaporta festival. Alle wandelingen zijn het resultaat van urenlang opzoekingswerk in bibliotheken en archieven.

Expo Koenraad Tinel - Bijscholing © Culturama - Foto Walter de Decker

 

Het gidsen bij Culturama

Overzichtstabel

Gidsen voor iedereen

Lezingen voor iedereen

Workshops voor iedereen

Onze doelgroepen

Enkele van onze gidsen

Enkele van onze medewerkers

 

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

GIDSEN VOOR IEDEREEN

1. GIDSEN buiten Brussel o.a. in Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Pede, Neigembos en Liedekerkebos.

Bezoek aan het Bruegel-Openluchtmuseum Dilbeek met Machteld DE SCHRIJVER © Culturama

Neigemboswandeling © Culturama

Pedebeekwandeling © Culturama

Rozentuin Coloma wandeling © Culturama - Foto Tobias Vyncke

Natuurwandeling van de Toffe Club, personen met een mentale beperking. Organisator Simone Troosters © Foto Annick Sieben

 

2. GIDSEN in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vijfhoek.

Metrostation Montgomery © Foto familie Glorie-de Nijs

Vrouwenwandeling in Brussel, bij de start aan het Centraal Station © Foto Jacqueline Timmerman

 

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

 

LEZINGEN VOOR IEDEREEN

Lezing Machteld DE SCHRIJVER © Foto Yves Debaets

Uitnodiging residentie Koning Albert I in Itterbeek © Culturama

Lezing ivm Groene Gordel © Pieter Heremans, docent cursus fotografie, Coovi

Lezing ivm Week van de Smaak © Antoine TAS

 

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

WORKSHOPS VOOR IEDEREEN

Impressie van workshops georganiseerd in het verleden

Workshop in de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede met Francine Nuyttens en in memoriam molenaar Robert (+) © Culturama

Oven aan de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede © Culturama vzw

Workshops zijn niet meer mogelijk omdat de collega's zoals o.a. mevrouw Nuyttens wegens gezondheidsredenen en fysische belasting hebben afgehaakt.

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

 

ONZE DOELGROEPEN

Volwassenen, mensen met een beperking, scholieren, studenten van Humaniora's, ...

Kinderatelier in het Brussels museum voor Kunst en Kant © Walter De Decker

Kinderatelier in het Brussels museum voor Kunst en Kant © Walter De Decker

Studenten 3de jaar humane wetenschappen © St-Ursula-Instituut Onze-Lieve Vrouw Waver

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

ENKELE VAN ONZE GIDSEN

Machteld DE SCHRIJVER © Foto Maurits Beddegenoodts

Walter DE DECKER © Foto Maurits Beddegenoodts

Lieve DEPRIL © Foto Antoine Tas

 ">

Links: Mark UYTTENHOVE © Culturama   Rechts: Annie DEPEET © Culturama

 ">

Roger VAN BUYNDER © Culturama    Peter VAN GRUNDERBEEK © Culturama

Hélène VERBEYST © Culturama

 

Links: André DEHANDSCHUTTER © Culturama/Hélène Vandenberghe-Verbeyst   Rechts: Myriam RENSON © Culturama - Foto Robert Paridaens, Papyrazzy

  

Links: Marie FOURIAU © Culturama    Rechts: Annemie WILLEMSEN © Culturama

Luc DE MUNCK © Foto Willy Coomans

 

 

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

ENKELE VAN ONZE MEDEWERKERS

Jacqueline TIMMERMAN © Culturama

Antoine TAS © Culturama

 

 

<terug naar boven>

~*~*~*~